Forbundsstyret, med nyvalgte kommunestyrerepresentanter. Hils til de nyvalgte i din kommune!

Når forbundsstyret var samla til møte sist uke, var det med en kommunestyrerepresentant og en vararepresentant i sin midte. Flere andre ergoterapeuter har også fått folkets tillit. Sammen med cirka 11 tusen andre skal de lede landets kommuner. Ønsk dem velkommen, og fortell de nye folkevalgte om ergoterapi og vår kompetanse!

Forbundsstyremedlem Berit Regine Laiti er valgt inn for Arbeiderpartiet i Karasjok kommune.
Forbundsstyremedlem Mariette Elise Gjerde er valgt inn som vara for Fremskrittspartiet i Ullstein kommune.

Forbundsstyret har vært samlet til møte sist uke. På valgdagen fikk to av forbundsstyremedlemmene folkets tillit i sine kommuner

Regionstyremedlem fra Ergoterapeutene Nord, Berit Regine Laiti er valgt inn for Arbeiderpartiet i Karasjok kommune mens forbundsstyremedlem fra Ergoterapeutene Midt, Mariette Elise Gjerde er valgt inn som vara for Fremskrittspartiet i Ullstein kommune.

Flere andre ergoterapeuter har også fått folkets tillit denne uka.

På valgdagen var det cirka 11 tusen folkevalgte som fikk folkets tillit. Her er de øvrige vi kjenner til som er ergoterapeuter:

– Gratulerer til dere alle. Dere gjør en viktig oppgave for det norske samfunnet  og kan bidra til å sikre inkludering og deltakelse for alle innbyggere. Dere er med på å synliggjøre ergoterapeuters brede kompetanse og bidrag til bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Nils Erik Ness, som håper på å få beskjed dersom det er andre ergoterapeuter som er valgt inn i kommunestyrer eller fylkesting.

Ønsk de nye kommunestyremedlemmene velkommen!

Det er ingen grunn til å vente. Hvordan kan du bidra til flere ergoterapeuter i din kommune, spør forbundsleder Nils Erik Ness?

De 11 tusen folkevalgte som nå skal lede landets kommuner, vil legge rammene og peke retning for utvikling av kommunen generelt og helsetjenestene spesielt. Forkunnskapene og erfaringene til de nye kommunestyremedlemmene er ulik.
– Bruk denne anledningen til å gjøre vår kompetanse kjent, og fortell hvordan vi som ergoterapeuter kan bidra til enda bedre helsetjenester i kommunen, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.

– Kontakt de nye kommunestyremedlemmene, som du i disse dager finner oversikt over på kommunens nettsider. Send en epost, del en lenke med dem, inviter til et matpakke-møte eller bank på og lever en av brosjyrene våre. Skriv et leserinnlegg. Mulighetene er mange, sier Nils Erik Ness.

Bruk gjerne en av disse brosjyrene

Alle brosjyrene og trykksakene til Ergoterapeutene

Disse kan du skrive ut eller lenke til. Vi ser at særlig disse brosjyrene kan være aktuelle:

Fortell om det!

Bruk sosiale media, og fortell oss andre om det du får til, og det du nesten får til, håper Nils Erik