Web-Hege11190423 copy

Hva er gjennomsnittslønna for ergoterapeuter? Lønnsundersøkelsen gir deg svaret

Har du lurt på om lønna di er høyere eller lavere enn årslønna til andre ergoterapeuter, med tilsvarende alder og ansiennitet? Lønnsundersøkelsen gir deg svaret.

– Ergoterapeutene gjennomfører årlig en lønnsundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer. Lønnsundersøkelsen er nyttig både for medlemmer, tillitsvalgte og forbundet for øvrig, forteller forhandlingssjef Hege Munthe (bildet)

Lønn fordelt på kjønn og alder 

Les og bruk Lønnsundersøkelsen

Alle sektorer og stillingstyper er representert – også ledere og andre grupper med høy lønn. Selv om det er relativt få av disse, bidrar de til å heve snittresultatet. Enkelte aldersintervaller har få respondenter, og dermed kan de oppgitte verdiene gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen.

Lønn fordelt på Kjønn og Alder 

Du må derfor legges størst vekt på gjennomsnittet for hele stillingskategorier. Tallene for det enkelte tariffområde finner du i rapporten.

Gjennomsnittslønn for kvinner og menn med ulike alder. Detaljer for det enkelte tariffområde finner du i rapporten.

Øvrige interessante funn 

I tillegg til lønn byr lønnsundersøkelsen på flere interessante funn. Disse funnene inkluderer alle respondenter i alle tariffområder inkludert ledere. Disse gir et relativt godt bilde av ergoterapeuters lønns- og arbeidsforhold. 

Forhandle lønn ved jobbskifte, det lønner seg! 

39% av de som svarte på lønnsundersøkelsen oppga at de skiftet jobb de siste 4 årene. Av disse var det nesten halvparten som forhandlet lønn ved jobbskifte. Over 2/3 av disse fikk høyere lønn. Dette viser at det lønner seg å forhandle lønn ved ansettelse. 

Utdanningsnivå 

Blant de som svarte på lønnsundersøkelsen er det 75% som oppgir at de har høyeste utdanning på bachelornivå. 12% oppgir at de har høyeste utdanning på masternivå, mens 4% sier de er spesialister og 1% oppgir at de har doktorgrad.  
Det er 59% som sier de har relevant videreutdanning og av disse har kun 62% fått uttelling for sin videreutdanning. Dette er på samme nivå som 2021. 

Arbeidstid 

Av de som har svart på lønnsundersøkelsen er det 89% som oppgir at de jobber fulltid, det er en liten økning fra 2021. 11% sier de jobber deltid og av disse er det 38% som ønsker å få utvidet stillingen sin. Dette er noe høyere enn i 2021. 

Det er 10% som sier de jobber turnus, dette er på samme nivå som i 2021. 

Midlertidige ansatte 

Ifølge lønnsundersøkelsen har det skjedd en marginal nedgang i midlertidige arbeidsforhold hvor 7% oppgir at de er midlertidig ansatt.  

Svarprosent 

Lønnsundersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. 1472 medlemmer svarte på lønnsundersøkelsen. Dette er en svarprosent på 46,3%. 
Det er noe lavere enn de siste to årene, hvor vi i 2021 hadde 49 % og i 2020 en svarprosent på 54.