Fare for streik i Unicare

Det er fare for streik i Unicare Rehabilitering. Sammen med våre søsterforbund i Unio,  går vi i mekling mandag for å sikre 213 medlemmer, 18 av dem våre  en akseptabel overenskomst.

Vår forhandlingssjef Brit-Toril Lundt representerer Ergoterapeutene i meklingen

Hvis meklingen med Spekter på andre siden av bordet ikke fører fram, blir det streik fra onsdag 30. januar.

Brudd i forhandlingene for våre medlemmer i Unicare Rehabilitering

Viktige prinsipper

– Det er viktige prinsipper som ligger på bordet. Vi håper selvsagt å unngå streik, men vi er forberedt på å ta opp kampen mot konkurransevridende tariffavtaler som presser våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier Eli Gunhild By, Unios forhandlingsleder.

Første streikeuttak fra Unio berører 66 medlemmer ved Unicare Steffensrud og Unicare Hokksund. 6 stykker av disse våre medlemmer.

Rettferdige krav

De gjenstående krav som er brakt inn til Riksmekleren er knyttet til omfangsbestemmelser, rett til sykepenger fra første fraværsdag, forsikringer, arbeidstid og lønn herunder minstelønnssatser.

– Våre medlemmer ved disse bedriftene har avtaler med helseforetak, kommuner og NAV og er i all hovedsak finansiert av det offentlige. De har hatt ordninger på linje med offentlig sektor og det er et naturlig krav av de skal videreføre og beholde de ordningene de har hatt. Ingen skal vinne anbud på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier By.

Mer informasjon

Mer informasjon på Unios nettsider

Våre nyheter om tariffoppgjøret 2019