Spekterforhandlinger 2022-2

Fornøyd forbundsleder etter forhandlingsresultatet for våre medlemmer i helseforetakene

I dag har vi gjennomført forhandlinger for våre medlemmer ved helseforetakene. Forbundsleder Tove Holst Skyer beskriver forhandlingene som gode og konstruktive, og er fornøyd med det økonomiske resultatet, som ligger på linje med det vi kjenner fra offentlig sektor for øvrig.

10. juni 2022 gjennomførte Spekter-Helse og Ergoterapeutene forhandlinger om revisjon av overenskomsten for våre medlemmer i overenskomstområde 10 Helseforetakene og 13 Sykehus med driftsavtale (Lovisenberg og Martina Hansen).

Bildet: Forbundsleder Tove Holst Skyer (til høyre), skriver under avtalen sammen med forhandlingssjef helse Rikke Ringsrød, fra Spekter.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyd med det økonomiske resultatet, sier forbundsleder Tove Holst Skyer som har ledet forhandlingene med Spekter. Forhandlingssjef Hege Munthe og controller Snorre Nergaard deltok også i forhandlingene.

Generelle tillegg og ubekvemstilleg

  • For ergoterapeuter er tillegget fra kroner 14 000 til kroner 21 000. Virkningstidspunktet er 1. juli 2022.
  • For spesialergoterapeuter er tillegget fra kroner 17 000 til kroner 32 000 kroner. Virkningstidspunktet er 1. juli 2022.
  • I løpet av 2024 er spesialergoterapeuter med 10 års ansiennitet garantert en lønn på 650 000 kroner

Ubekvemstillegg

  • Nattillegg gis nå ut hele vaktens lengde, frem til senest kl 08.00, og skal være på 28 % per time, men aldri mindre enn 70 kroner per time
  • Helgetillegg er nå på minimum 23 prosent, men aldri mindre enn 50 kroner per time

Nye minstelønnssatser

Minstelønnsbestemmelsene endres slik fra 1. juli for ergoterapeuter og 1. august for spesialergoterapeuter:

0 år4 år8 år10 år
Ergoterapeut437 000453 000478 000538 000
Spesialergoterapeut490 000513 000549 000602 000

Avlønning for master- og spesialistkompetanse må følges opp nærmere

Ikke gjennomslag for alle kravene på møterom 8

– Dessverre kom ikke Spekter oss i møte på kravet vårt om å få på plass et forutsigbart system for uttelling av minstelønn på master- og spesialistnivå, konstaterer forbundsleder Tove Holst Skyer

Nå kan våre tillitsvalgte ved helseforetakene sammen med de lokale arbeidsgiverne, gjennomgå overenskomstens del B og foreta eventuelle redaksjonelle endringer og andre endringer de måtte være enige om. Herunder inngår det kartlegging av hvordan ulik kompetanse avlønnes. Frist for dette arbeidet er 1. oktober 2022.

Profil i tråd med våre krav og med en ramme som offentlig sektor for øvrig

Oppgjøret ga en profil i tråd med våre krav og en god samlet inntektsøkning for våre medlemmer
– Med en rammen for oppgjøret som er over frontfaget, og en klar prioritering av spesialergoterapeuter med lengst ansiennitet, valgte vi å si ja til oppgjøret, sier forbundslederen vår.

Rammen for oppgjøret ble 3,84, om lag det samme som i KS-oppgjøret og offentlig sektor for øvrig.

Fornøyd forhandlingsdelegasjon etter forhandlingene. Forbundsleder Tove Holst Skyer (midten) sammen med forhandlingssjef Hege Munthe og controller Snorre Nergaard.