Tove-PB050200-b

Vi støtter de streikende Unio-medlemmene i kirken

Forbundsleder Tove Holst Skyer har i dag uttrykt sin støtte til våre streikende søsterforbund i Unio.
– Det synes både unødvendig og uakseptabelt at arbeidsgiver vil svekke lønnsbetingelsene og følgelig har tvunget Unio-forbundene inn i denne situasjonen, sier hun.

Støtten til de seks Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet, ble meddelt i et brev til forbundene i dag.

Vi er stolt over ansvaret dere tar for fremtiden til den viktige samfunnsinstitusjonen som kirken er. Dessverre ser vi alt for ofte arbeidsgivere som ikke tar et tilstrekkelig ansvar for å rekruttere og beholde nødvendig og kompetent arbeidskraft.

Ergoterapeutenes brev til de seks Unio-forbundene

Oppfordrer medlemmene til å støtte de streikende

I brevet uttrykker Tove sin støtte på vegne av medlemmene i forbundet: «Jeg håper at dere vil formidle støtten fra våre 4400 medlemmer  til deres medlemmer og tillitsvalgte som er i streik.»

Hun oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med streikende kolleger i våre søsterforbund, og uttrykke sin støtte.
– Dette kan du gjøre på nett, eller ved rett og slett å ta en prat med en streikevakt, sier hun.