Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på hovedoppgjøret 2020. Denne uka møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om tariffoppgjøret. Blant dem flere fra Ergoterapeutene.

Gruppediskusjoner på Unios tariffseminar. Berit Førli, Ergoterapeutene (til høyre) sammen med Ellinor Gillberg i Utdanningsforbundet, Line Spiten i Norsk Sykepleierforbund, Lene Ståhl fra Forskerforbundet, og nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet Foto: Carl-Erik Christoffersen, Akademikerforbundet.

Bred deltakelse fra Ergoterapeutene

I tillegg til advokat Berit Førli deltok forbundsleder Nils Erik Ness, nestleder Tove Holst Skyer og forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Mer på Unios hjemmesider

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020