Rask enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

De første forhandlingene i Spekter ble unnagjort tirsdag. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe om økonomi, men partene har blitt enige om noen prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret.

Bildet viser Bratten og Larsen i god avstand i et møterom.
– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet på dette trinnet, men det er ingen tvil om at det blir krevende runder fremover, når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi, både sentralt og lokalt, sier Unios forhandlingsleder i Spekter, Lill Sverresdatter Larsen. Her med Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheter utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens hospital.

Protokollen vedlagt.

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet på dette trinnet, men det er ingen tvil om at det blir krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi, både sentralt og lokalt, sier Unios forhandlingsleder i Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen presiserer at det så langt ikke er avtalt noe om økonomi for helseforetak og Lovisenberg/Martina Hansen. Det skal de enkelte forbund forhandle om på et senere tidspunkt sentralt eller lokalt.

Informasjon om tariffoppgjørene

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram