Enighet i Oslo kommune. Det blir ingen streik

Ergoterapeutene og de andre Unio-forbundene har kommet til enighet med Oslo kommune.
–  Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre bestemmelser om videre- og etterutdanning med lønn og det blir forhandlingsrett på pensjon, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Bilde av mekleren og forhandlingslederen i halvfigur.
Mekler Geir Engebretsen og forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, etter at det kom til enighet i mekling. Dermed blir det ingen streik i Oslo. (Foto: Unio)

Partene møttes i mekling og kom til enighet rett etter meklingsfristen natt til torsdag 15. oktober. Advokat Berit Førli har representert Ergoterapeutene under forhandlingene.

Samme ramme – mer penger

Løsningen som foreligger gir en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er det samme som ble fremforhandlet i kommunesektoren. Men siden det er lavere overheng i Oslo, gir dette mer i kroner og øre.

Overheng er det man tar med seg inn i årets oppgjør

Les om overheng i Unios tariffguide

Minst 4400 kroner til alle

Advokat Berit Førlig har representert Ergoterapeutene under meklingen.

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og oppnådd det som var realistisk å få til gitt hva som har skjedd i tilsvarende oppgjør i år, sier Skjefstad Andersen.

Alle får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4 400 kroner, med virkning fra 1. mai.

Konsekvensene for ditt lønnstrinn finner du i Meklerens forslag til protokoll.

Bruk av fagspesifikke stillingskoder

Et annet viktig krav ble innfridd ved at det nå er enighet om at generelle koder bør erstattes av fagspesifikke stillingskoder.
– Dette har vært et viktig krav for Ergoterapeutene, og våre medlemmer i for eksempel miljøterapeut-stillinger med krav om ergoterapeut-utdanning. Disse skal nå inn i ergoterapeut-koder, sier advokat Berit Førli.
Det vil synliggjøre våre medlemmers fagkompetanse på en bedre måte.

Forhandlingsrett på pensjon

Forhandlingssjef Skjefstad Andersen trekker fram at pensjon nå endelig blir tariffestet – med forhandlings- og streikerett, slik det er i andre offentlige tariffområder.
– Det har vært et viktig krav i Oslo som Unio og de andre organisasjonene sammen har krevd i mange år. Derfor er det svært gledelig at vi nå endelig har fått det til, sier hun.

Lønn under etter- og videreutdanning

Unio har i dette oppgjøret fått til bestemmelser som gir bedre mulighet til å få permisjon med lønn ved opplæring, utdanning eller videreutdanning.
– Det er et stort skritt i riktig retning og vil bety mye for mange av våre medlemmer, sier Skjefstad Andersen.

Skal fremme bærekraftmålene

Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet.

– Det er viktig for Unio at fagbevegelsen er med og tar ansvar for å nå bærekraftsmålene. Det er bra at vi løfter dette inn i partssamarbeidet, sier forhandlingslederen.

Mer informasjon

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram