Dette vet vi om lønnsoppgjøret i 2020

På grunn av koronasituasjonen ble tariffoppgjørene som normalt skulle vært gjennomført i vår, utsatt til høsten. Her kan du lese mer om hva dette innebærer for ditt tariffområde.

Ergoterapeuters lønn skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

– Dagens situasjon er en helt annen enn det den var da Ergoterapeutene sendte inn sine krav til Unio, og Ergoterapeutene må sammen med de andre Unio-forbundet vurdere det handlingsrommet vi har i dette lønnsoppgjøret. Målet er som tidligere at ergoterapeuters lønn skal reflektere vår utdanning, kompetanse og ansvar, sier nytilsatt forhandlingssjef Hege Munthe.

Frontfaget starter opp i august

LO og NHO, det såkalte Frontfaget starter opp 3. august, og har avtalt en forhandlingsfrist til 21. august.

Unio podkast: Det du bør vite om lønnsoppgjøret på 8 minutter

Våre tariffområder

Partene har nå avtalt oppstart av de fleste tariffområdene. I offentlig sektor ble tariffavtalene forlenget til 15. september. Det vil si at frist for avslutning er 15. september.

For øvrig vet vi dette om forhandlingene i tariffområdene våre

KS

Forhandlingene i KS starter 3. september.

Spekter

Oppstart er satt til 25. august med innledende forhandlinger og deretter blir videre fremdrift avtalt.

Oslo Kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde og her er oppstart satt til 3. september.

Staten

I det statlige tariffområdet er det avtalt forhandlingsoppstart 1. september

Virke

I Virke/HUK (helse, utdanning og kultur) er planlagt forhandlingsstart 10. – 12. november.

Informasjon om tariffoppgjøret

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram