OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi ønsker god sommer

Ergoterapeutene ønsker god sommer med en hilsen fra forbundsleder Tove Holst Skyer. Forbundskontoret har vanlige åpningstider i sommer, men redusert bemanning.

Det er sommer og ferietid. Tid for å sette ned tempoet litt og fylle dagene med mer av det som lader batteriene. Endelig kan vi også være litt mer sosiale enn det pandemien har tillatt frem til nå. Det har vært en hektisk vår og forsommer, med mellomoppgjør og streiker, men innsatsen har vært utrolig viktig. 

Streik for kunnskap og trygghet

Ergoterapeuter har uunnværlig kompetanse, og sammen med Unio-kolleger har vi streiket for kunnskap og trygghet. Gode tjenester krever ergoterapi til rett tid. Da må kompetansen finnes og brukes i tilstrekkelig grad, og lønn er en avgjørende faktor.  

I sykehusene sørger ergoterapikompetansen for det viktige, ressursutløsende aktivitetsfokuset og bidrar til raskere utskrivning og forebygging av reinnleggelser. I kommunene sørger vi for mestring av de viktige hverdagsaktivitetene og forebygger behov for hjemmetjenester og institusjonsplasser. Nettopp fordi vi har uunnværlig kompetanse, smøres den altfor tynt utover og arbeidsbelastningen er stor. Lønn er et viktig virkemiddel for at ergoterapeuter skal orke å bli værende i jobben.  

Kampen for en lønn som rekrutterer og beholder uunnværlig ergoterapikompetanse fortsetter. 

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Streikene i kommunesektoren, Oslo kommune og sykehusområdet har bidratt til en synliggjøring av ergoterapikompetansen. Vi har vist hvorfor ergoterapi er viktig og at vi skaper mestring og deltakelse, og dermed bærekraftige helsetjenester. Kampen for en lønn som rekrutterer og beholder uunnværlig ergoterapikompetanse fortsetter. 

Streikene er over – Takk til alle medlemmer

Sommaren är kort

Like fort som sommerferien kommer, er den over, og plutselig står høsten for døren. Da skal vi fortsette å synliggjøre behovet for bærekraftige helse- og velferdstjenester. Det er tid for budsjetter og planer, og det er stortingsvalg. 

Forbundsleder Tove Holst Skyer ønsker medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god sommer fylt av meningsfulle aktiviteter, sammen med dem som er viktigst.

Erfaringene fra streikene tar vi med oss inn i høsten, og jeg oppfordrer alle medlemmer til stolt å vise frem den uunnværlige innsatsen som gjøres, på hver eneste arbeidsplass. Plutselig er også Ergoterapiens dag der, som virkelig er vår parademarsj. Planlegg allerede nå for aktiviteter der hvor du jobber.  

Selv om vi 01.01.2020 ble en lovpålagt tjeneste i kommunene, mangler fortsatt 51 kommuner ergoterapeut. I tillegg er det store variasjoner i ergoterapeutdekningen i både kommuner og sykehus. Det gir oss et stort mulighetsrom.

Tall fra SSB: 51 kommuner er fortsatt uten ergoterapeut

Hösten kommer snart

Sammen kan vi argumentere for hvorfor det er smart å satse på vår ressursutløsende kompetanse, til det beste for både innbyggerne og samfunnsøkonomien. 

Det haster med et paradigmeskifte i helsetjenestene, slik at den demografiske utviklingen kan møtes med bærekraftige tjenester.  

Men først, noen velfortjente feriedager for oss alle. Jeg håper du har planer om å gjøre akkurat det som er mest meningsfullt for deg, og at du skal gjøre det sammen med noen av dem som er viktigst. 

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Men først, noen velfortjente feriedager for oss alle. Jeg håper du har planer om å gjøre akkurat det som er mest meningsfullt for deg, og at du skal gjøre det sammen med noen av dem som er viktigst

Jeg ser frem til en spennende høst, hvor vi får våre nyutdannede kolleger på plass (Gratulerer!) og skal fortsette arbeidet med å synliggjøre og løfte ergoterapifaget. 

Til hver og én: Riktig god sommer!