ungdom-rullestol8649

Usikker på om du skal takke ja til studieplassen? Ikke vær det. Om du takker ja, er du også velkommen som studentmedlem allerede nå

Er du en av dem som har fått tilbud om studieplass i ergoterapi? Takk ja, et spennende og variert studium og et bredt spekter av jobbmuligheter ligger foran deg. Husk også at du allerede nå er velkommen som studentmedlem.

Av i alt 5839 søkere har 657 nå fått tilbud om studieplass på ergoterapi. Det er bare planlagt 307 studieplasser, så utdanningsinstitusjonene forventer at ikke alle som får tilbud takker ja eller møter opp på første skoledag.

Forbundsleder Tove Holst skyer mener det skulle vært flere studieplasser i ergoterapi.

Tallene fra Samordna opptak, som kom før helga, viser at det både er flere søkere og flere som får tilbud, men dessverre er antallet studieplasser lavere enn i 2020.
– Dette lave tallet studieplasser er bekymringsfullt, sier forbundsleder Tove Holst Skyer. Tall fra SSB viser at vi må utdanne 50 flere ergoterapeuter i året, for å dekke behovet.

Har du fått tilbud om studieplass?

«Bli med i Ergoterapistudentene». Last ned brosjyren her.

Har du fått studieplass på ergoterapi, men er litt usikker på om dette er studiet for deg? Ta en kikk her, så håper vi at du blir tryggere i ditt valg.

Takker du ja er du velkommen som medlem i Ergoterapistudentene. Meld deg inn her!

Informasjon om den enkelte utdanning

De seks utdanningene står klare til å svare på de spørsmålene du måtte ha om den enkelte utdanning. Sjøl om kompetansen du ender med er den samme, har alle utdanningene ulike styrker.

Søk også opp Ergoterapistudentene og lokallagene på Facebook, og post dine spørsmål på sidene og i gruppene.

Mitt yrke: Ergoterapeut

Denne videoen er produsert for NRK, og presenterer yrket ergoterapeut.

Andre raske tilganger til mer informasjon om fag og yrke

Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende.
Last ned brosjyren her.

Hvordan er jobbmulighetene for ergoterapeuter?

Som du skjønner er jobbmulighetene for ergoterapeuter er mange, og behovet for ergoterapeuter vil være stort også i fremtiden.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Hvordan er lønna til ergoterapeuter?

Det kan du lese mer om under «Arbeid og lønn» på hjemmesida vår.

Lønnsundersøkelsen vår sier også noen om lønnsutviklinga over tid.

Snakk med en ergoterapeut!

Den beste informasjonen om de mulighetene som venter deg etter endt utdanning får du antakelig ved å snakke direkte med en ergoterapeut. Ring din kommune eller et sykehus i nærheten, og be om å få snakke med en ergoterapeut.

Du kan også søke opp og poste spørsmål i en av våre FB-grupper:

  • Ergoterapeutene Nord
  • Ergoterapeutene Midt
  • Ergoterapeutene Vest
  • Ergoterapeutene Sør
  • Ergoterapeutene Viken
  • Ergoterapeutene Oslo
  • Ergoterapeutene Innlandet

Vi har også mer fagspesifike grupper. Søk på ergoterapi.

Ta gjerne kontakt med oss på forbundskontoret for råd og veiledning.

Ønsker du å gå grundigere til verks for å bli kjent med ergoterapeuter og ergoterapi?

Det er flere muligheter dersom du vil gå grundigere til verks.

20 minutters innføring i ergoterapi

Hva er og gjør en ergoterapeut? Se denne videoforelesninga på 20 minutter.