Tove-PB050278-b

Sykehustale med manglende fokus på rehabilitering, men positive signaler om satsing på psykisk helse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, holdt den årlige Sykehustalen i dag.
– Igjen savner jeg fokus på viktigheten av habilitering og rehabilitering i et bærekraftperspektiv. Prioriteringen av psykisk helsevern, og det særskilte fokuset på barn og unge er positivt, sier forbundsleder Tove Holst Skyer i en kommentar.

Se Ingvild Kjerkols sykehustale fra St. Olav i dag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt i dag sin årlige sykehustale. Hun oppsummerte noen av oppdragene sykehusene skal følge opp i året som kommer.

Prioriteringen av psykisk helsevern, og det særskilte fokuset på barn og unge, er positivt, kommenterer Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer. Barn og unge som henvises til psykisk helsevern må få rask og riktig hjelp. Vi må gjøre det vi kan for å legge til rette for hverdagsmestring og forebygging av utenforskap.

Ergoterapi og barns helse

Manglende oppmerksomhet på bærekraftig satsing på habilitering og rehabilitering

– Jeg savner en erkjennelse av hvor viktig habilitering og rehabilitering er i et bærekraftperspektiv, sier Tove Holst Skyer.

– Helseministeren sier mye godt om både brukermedvirkning og om at helsepersonell må brukes rett. Vi vet at rehabilitering bidrar til at flere mestrer hverdagen sin og kommer tilbake til skole og jobb. Da er det rart at helseministeren ikke prioriterer rehabilitering som et grep for bedre utnyttelse av ressursen i helsesektoren.

Forventningene til Helsepersonellkommisjonen og det fremtidige behovet for ergoterapeuter

I starten av februar skal Helsepersonellkommisjonen legge fram sin rapport om hvordan Norge kan «utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.» som det heter i oppdraget fra Regjeringen.

I sykehustalen uttrykte helse- og omsorgsministeren en ambisjon om at helsepersonell må oppleve det attraktivt å bli i yrket sitt og hun har i denne sammenheng store forventinger til arbeidet fra helsepersonellkommisjonen.

SSBs rapport «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» som ble publisert denne uka, anslår at vi i om 17 år, vil mangle 1100 ergoterapeuter. Dette vil være en situasjon der 1/6 av behovet for ergoterapeuter ikke dekkes.
– Også vi i Ergoterapeutene venter i spenning på rapporten fra Helsepersonellkommisjonen, som angiveligskal gi oss en slags fasit på hvordan vi skal utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk i hele landet, avslutter forbundslederen.

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040