w-Tove-5207 copy

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

SSB har publisert rapporten «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040», som anslår at vi i 2040 vil mangle 1100 ergoterapeuter.
– Nå må behovet for flere studieplasser tas på alvor, sier en svært bekymret forbundsleder Tove Holst Skyer.

SSBs rapport «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» anslår at vi i om 17 år, vil mangle 1100 ergoterapeuter, og beskriver det som en «liten underdekning».
– Jeg er svært bekymret, og skjønner ikke hvordan en situasjon der 1/6 av behovet for ergoterapeuter ikke blir dekket, kan beskrives som en liten underdekning, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Med forutsetningene i mellomalternativet er etterspørselen etter ergoterapeuter fra helse- og omsorgsnæringene anslått å komme opp i 6 300 årsverk i 2040. Til tross for en klar vekst i tilbudet kan det likevel bli en liten underdekning på 1 100 årsverk med de forutsetningene som er lagt til grunn.

SSB: «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040»

Pressemelding fra Ergoterapeutene: SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

Behovet kan bli enda større

SSB legger til grunn at aldringen av befolkningen vil gi en betydelig vekst i tallet på brukere av tjenestene
ergoterapeuter kan tilby, og har også lagt til grunn en vridning i ressursbruken i favør av
ergoterapeuter.
– Vårt inntrykk er at stadig flere innser at ergoterapi til rett tid, er en forutsetning for å sikre bærekraft i tjenestene. Jeg tror at behovet i 2040 vil ligge nærmere SSBs «høyalternativ», sier Tove Holst Skyer. Ved dette alternativet vil det mangel hele 2100 ergoterapeuter i 2040.

Utviklingen går i feil retning

For fire år siden anslo SSB at vi i 2035 ville mangle mellom 500 og 1300 ergoterapeuter i 2035. Når byrået nå anslår at vi vil mangle mellom 1100 og 2100, viser det at utviklinga går i feil retning. Underdekninga blir større.
– Samtidig viser det at vi går i riktig retning, og at medlemmenes arbeid for å sikre befolkninga deltakelse og aktive hverdagsliv, blir lagt merke til. Vi anses som en viktig del av løsningen, påpeker forbundslederen.

Krevende å imøtekomme behovet

Skal vi nå målet om 1100 flere ergoterapeuter i 2040, må vi utdanne nesten 80 flere ergoterapeuter i året enn vi gjør i dag.
– Det vil være krevende å øke utdanningskapasiteten fra dagens 250 kandidater, men dette arbeidet vil forbundet, og medlemmene våre bidra til, lover lederen for landets ergoterapeuter.

Sykepleiermangelen kan ikke kun løses med flere sykepleiere

Sykepleiermangelen er høyst reell, men som SSB skriver i sin rapport, blir ikke situasjonen bedre av at det samtidig ser ut til å bli økende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.
– Sykepleiermangelen kan umulig løses med kun flere sykepleiere. Det må utdannes og ansettes flere ergoterapeuter. Dette vil bidra til å dempe det økende behovet for sykepleiere, minner forbundsleder Tove Holst Skyer om.

– Det er på høy tid at vi også prioriterer løsninger som skaper mer bærekraftige helsetjenester. Tjenester som bidrar til mestring, lengst mulig, oppfordrer hun.