M├©te-3493

Nytt år med medlemsvekst i Ergoterapeutene

Vi har aldri vært flere. 1. januar var vi 4570 medlemmer, og det er 68 flere enn for et år siden. Likevel er det noen ergoterapeuter, som ennå ikke er en del av det faglige fellesskapet vårt. Husk å spørre de som står utenfor.

Medlemsvekst er bra, men særlig gledelig er det jo at store deler av medlemsveksten skjer blant yrkesaktive medlemmer. Tallet 1. januar 2023 var 3353 mot 3313 et år tidligere.

Stor vekst i kommunene

I KS-området økte medlemstallet fra 1907 i år til 1868 ved inngangen til 2022. Medlemstallet i Oslo kommune økte med 6 til 272 medlemmer i den samme perioden.

Bilde av Karl-Erik Tande Bjerkaas
Organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas minner om at det er plass til flere, og oppfordrer alle medlemmer til å være gode ambassadører for fag, yrke og forbund.

I det statlige tariffområdet er det også en gledelig medlemsøkning fra 218, 1. januar 2022 til 229 i år. For tariffområdene Virke og Spekter er endringene små, mens det er en stor reduksjon i antallet medlemmer i privat sektor, der medlemstallet i 2022 gikk ned fra 172 til 150.

Detaljene i medlemsutviklingen

Antall studentmedlemmer har stabilisert seg på et høyt nivå

Antallet studentmedlemmer har steget jevnt og trutt de siste årene, men klarte heller ikke i år å bryte grensen på 600 medlemmer. Når vi nå har 591 studentmedlemmer er det nesten identisk med tallet for et år siden.

Les mer om Ergoterapistudentene og studentmedlemskapet

Den etter hvert landsomfattende virksomheten til vårt Seniorforum, synes å henge sammen med en positiv medlemsutvikling i 2022, der antallet pensjonistmedlemmer økte med 20 fra 264 til 284.

Vi er mange, men det er fortsatt plass til flere

Med økte skattefradrag for fagforeningskontingenten, er kostnaden ved å være medlem blitt lavere de siste årene. Vi håper at enda flere blir en del av vårt faglige fellesskap, og virkeliggjør vårt ønske om at vi skal være forbundet for ergoterapeuter – uansett stilling.

Spør en kollega i dag, er den klare oppfordringa!