OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nye kriterier for merittering av kurs

Fra 1. november 2020 vil Ergoterapeutenes godkjenning av kurs som meritterende til ergoterapispesialist kun gjelde ergoterapifaglige kurs. .

Ergoterapeutene ønsker å løfte fram ergoterapeuters kjernekompetanse. Det gjør forbundet ved å arrangere ergoterapifaglige kurs, og ved å godkjenne andres ergoterapifaglige kurs. Med ergoterapifaglige kurs menes kurs laget for og av ergoterapeuter.

Forhåndsgodkjenning av kurs.

Fra 2021 må alle søker til ergoterapispesialist ha master. Dersom søkeren har master i ergoterapi, er ergoterapifaglige fordypningen ivaretatt. Dersom søkeren har en tverrfaglig master, kreves ergoterapifaglig emnevalg i master og masteroppgave, eller dokumentert ergoterapifaglig fordypning gjennom videreutdanning eller kurs. Les mer om Bli ergoterapispesialist.

Andre kurs kan være relevante i forbindelse ved fornyet godkjenning som ergoterapispesialist eller i forbindelse med forhandling om å bli spesialergoterapeut, dersom relevansen begrunnes. Men disse kursene vil ikke lenger meritteres, og vil heller ikke annonseres i kurskalenderen. 

Meritterte kurs annonseres i vår kurskalender.