M├©te-3493

Møt våre tillitsvalgte

I Ergoterapeutene har vi nesten 500 tillitsvalgte i ulike roller. Møt noen av dem, og les om hverdagene deres, hva som motiverer dem og hvorfor de ble tillitsvalgte.

I fagbladet vårt Ergoterapeuten møter vi hver måned en av våre tillitsvalgte. De forteller om hvorfor de ble tillitsvalgt, hva som er deres viktigste oppgaver, hvilke utfordringer de møter og hva de mener er viktige kvaliteter hos en tillitsvalgt. De deler også sine beste tillitsvalgt-minner med oss.

De tillitsvalgte er:

  • Hilde Bech, Drammen kommune
  • Nahid Vafaei, Bærum kommune
  • Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet
  • Tordis Tesdal, Trondheim kommune
  • Marte Husøy, Mork rehabiliteringssenter

Hvert medlem, sin tillitsvalgt

Alle medlemmer våre skal ivaretas av en tillitsvalgt med ressurser, kompetanse og verktøy som gir trygghet og motivasjon i vervet.

Du bør være romslig, raus og løsningsorientert, kunne se saker fra ulike perspektiv og være villig til å dele kunnskap.

Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet

Samling av informasjon til våre tillitsvalgte

Dersom du er usikker på hvem som er din tillitsvalgt finner du informasjon om dette på Min side.

Vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt

Vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt og alle tillitsvalgte representerer både fag og forbund, ovenfor arbeidsgiver, andre fagforbund, brukerorganisasjoner og offentligheten for øvrig.

Likevel er det nok tilfeldig hvem som blir tillitsvalgt og historien til Hilde Bech i Drammen kommune er nok nokså typisk.

– I første omgang meldte jeg meg som tillitsvalgt fordi tidligere tillitsvalgt ønsket å sende stafettpinnen videre. Jeg følte på at det var «min tur» siden jeg aldri hadde vært tillitsvalgt før.

Hilde Bech, Drammen kommune

Utfordringer og muligheter

De tillitsvalgte peker både på utfordringer og muligheter i vervet som tillitsvalgte. Vi lar to av de tillitsvalgte sette ord på dette:

– Hva er den største utfordringen som tillitsvalgt?
– Det er definitivt å finne tiden til å være en engasjert tillitsvalgt. Jeg er ikke frikjøpt. All jobb må gjøres mellom å se pasienter og andre avtaler.

Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kjenner du en tillitsvalgt som har gjort en vesentlig innsats? Nominer hen til Tillitsvalgtprisen 2022!

Opplærings- og utviklingsprogrammet for tillitsvalgte

– Å plukke ut det beste minnet er litt vanskelig, for det er alle de små seirene for enkeltmedlemmer som har varmet meg mest. Da ser jeg hvor viktig rollen er.

Tordis Tesdal Trondheim kommune

Ressurser, kompetanse og verktøy

Våre tillitsvalgte rekrutterer og ivaretar medlemmer i alle typer stillinger, og våre tillitsvalgte skal altså ha ressurser, kompetanse og verktøy, som gir trygghet i vervet. Gjennom Opplærings- og utviklingsprogrammet «Motivert, rustet og løsningsorientert» beskriver vi hvordan disse ambisjonene skal gjøres til virkelighet.