ungdom8960

Har du fått tilbud om studieplass? Takk ja! Meld deg inn!

Er du en av den ikke alt for store gruppa studenter som har fått tilbud om studieplass i ergoterapi? Takk ja, et spennende og variert studium ligger foran deg. Det samme gjør et bredt spekter av jobbmuligheter. Husk også at du allerede nå er velkommen som studentmedlem i forbundet gjennom vår studentorganisasjon, Ergoterapistudentene.

621 har fått tilbud om studieplass

Av i alt 4905 søkere har 621 nå fått tilbud om studieplass på ergoterapi. Det er bare planlagt 348 studieplasser, så utdanningsinstitusjonene forventer at ikke alle som får tilbud takker ja eller møter opp på første skoledag. Tallene fra Samordna opptak viser også at det både er flere søkere, planlagte studieplasser og flere som får tilbud om studieplass i år enn i fjor.

Har du fått tilbud om studieplass?

«Bli med i Ergoterapistudentene». Last ned brosjyren her.

Har du fått studieplass på ergoterapi, men er litt usikker på om dette er studiet for deg? Ta en kikk her, så håper vi at du blir tryggere i ditt valg.

Takker du ja er du velkommen som medlem i Ergoterapistudentene. Meld deg inn her!

Informasjon om den enkelte utdanning

De seks utdanningene står klare til å svare på de spørsmålene du måtte ha om den enkelte utdanning. Sjøl om kompetansen du ender med er den samme, har alle utdanningene ulike styrker.

Søk også opp Ergoterapistudentene og lokallagene på Facebook, og post dine spørsmål på sidene og i gruppene.

Mitt yrke: Ergoterapeut

Denne videoen er produsert for NRK, og presenterer yrket.

Andre raske tilganger til mer informasjon om fag og yrke

Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende.
Last ned brosjyren her.

Hvordan er jobbmulighetene for ergoterapeuter?

Som du skjønner er jobbmulighetene for ergoterapeuter er mange, og behovet for ergoterapeuter vil være stort også i fremtiden.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Hvordan er lønna til ergoterapeuter?

Det kan du lese mer om under «Arbeid og lønn» på hjemmesida vår.

Lønnsundersøkelsen vår sier også noen om lønnsutviklinga over tid.

Snakk med en ergoterapeut!

Den beste informasjonen om de mulighetene som venter deg etter endt utdanning får du antakelig ved å snakke direkte med en ergoterapeut. Ring din kommune eller et sykehus i nærheten, og be om å få snakke med en ergoterapeut.

Du kan også søke opp og poste spørsmål i en av våre FB-grupper:

  • Ergoterapeutene Nord
  • Ergoterapeutene Midt
  • Ergoterapeutene Vest
  • Ergoterapeutene Sør
  • Ergoterapeutene Øst
  • Ergoterapeutene  Sørøst

Vi har også mer fagspesifike grupper. Søk på ergoterapi.

Ta gjerne kontakt med oss på forbundskontoret for råd og veiledning.

Ønsker du å gå grundigere til verks for å bli kjent med ergoterapeuter og ergoterapi?

Det er flere muligheter dersom du vil gå grundigere til verks.

20 minutters innføring i ergoterapi

Hva er og gjør en ergoterapeut? Forbundsleder Nils Erik Ness gir deg svaret i denne videoforelesninga på 20 minutter.