w-Tove-5207 copy

Gledelige forbedringer i ny Hovedavtale for kommunene

Ergoterapeutene, de andre arbeidstakerorganisasjonene og KS er enige om en ny hovedavtale.
– Avtalen innebærer en anerkjennelse av våre tillitsvalgtes rett til å bli kalt inn til informasjonsmøter, sier en fornøyd forbundsleder Tove Holst Skyer.

Tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt. For Ergoterapeutene er det viktig at våre tillitsvalgte skal sikres rett til informasjon fra arbeidsgiver, selv om vi har få medlemmer og mangler hovedtillitsvalgt på arbeidsplassen. Dette har for noen vært et stort problem.

– Vi har vi kommet et stykke på vei når organisasjoner som kun er representert ved tillitsvalgt, har en rett til kalles inn til informasjonsmøter. For de mindre forbundene er dette en viktig seier, sier Steffen Handal som har ledet forhandlingene på vegne av Unio kommune.

En viktig seier for Ergoterapeutenes tillitsvalgte og medlemmer

– For oss er dette en viktig seier. Det er veldig bra at det nå står i selve hovedavtalen at organisasjoner som kun er representert ved tillitsvalgt, skal innkalles til informasjonsmøter, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer, som sitter i Unios forhandlingsutvalg.

Frem til nå har våre tillitsvalgte ofte blitt forbigått, og det er svært uheldig for partssamarbeidet. Denne endringen tar jeg som en bekreftelse på at også mindre forbund anses som viktige i medbestemmelsesapparatet.

Den nye hovedavtalen

Den nye Hovedavtalen er en toårig avtale, og gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo fram til utgangen av 2023.

Du finner den sammen med annet avtaleverk på våre nettsider.

Tillitsvalgte som vil ha en papirversjon av hovedavtalen, kan sende en epost til forbundskontoret, så vil vi sende ut avtalene når de kommer fra trykkeriet.

Klima og bærekraft

Et annet viktig krav for Unio har vært å få på plass tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft. I den nye avtalens formål er nå bærekraft med som en del av selve formålet.

Partene er også enige om at avtalen skal følges opp av en hovedavtaleveileder. Og at det skal gjennomføres fellesskolering i avtalen. Det er et godt hjelpemiddel for de lokale partene til å få felles forståelse og god praktisering av sentrale bestemmelser i hovedavtalen.  

For å fullføre dette arbeidet skal det nedsettes en partssammensatt arbeids­gruppe som oppdaterer veilederen innen 1.mars 2023. Av temaene som skal tas opp er blant annet klima og miljø.