World-OT-Day-Logo-with-Theme-English-2023

Fristen for å bestille materiell til Ergoterapiens dag har gått ut, men du kan fortsatt delta

Fristen for å bestille materiell til Ergoterapiens dag gikk ut søndag, og vi er like ved fjorårets rekord på 150 arrangementer. Selv om du ikke har bestilt materiell, kan du likevel markere dagen. La deg inspirere.

Oversikt over arrangementene på Ergoterapiens dag

Vis fram løsningene

Forbundsleder Tove Holst Skyer håper medlemmer og tillitsvalgte bruker dagen til å vise at vi har mange av løsningene på samfunnets utfordringer.
– Bruk Ergoterapiens dag til å snakke med politikere, motivere ungdom til å velge ergoterapiutdanning og generelt synliggjøre hvorfor ergoterapeuter er en viktig del av løsningene på samfunnets utfordringer, oppfordrer forbundslederen.

Vi har avgjørende kompetanse for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vis det, på din arbeidsplass og i ditt nærmiljø.

Vis løsningene på Ergoterapiens dag!

Blå forside til brosjyre med smilende barn i rød og hvit lue.
Den nye brosjyren «Deltakelse og mestring for barn og unge». Last ned brosjyren her.

Du har fortsatt muligheter til å markere dagen

Selv om muligheten til å bestille materiell er det fortsatt mange muligheter til å markere dagen. Du kan fortsatt laste ned plakater og brosjyrer og mangfoldiggjøre disse lokalt. 

Andre utgifter du måtte ha i forbindelse med arrangementet kan du få refundert fra forbundet. Avklar dette med regionen  i forkant og send dette skjemaet til regionen i etterkant.

Materiell rettet mot utdanningssøkende

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet:

Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Marker på din måte

Det finnes mange gode muligheter for aktiviteter. La deg inspirere av denne lista, eller søk rundt i sosiale medier:

  • Samarbeid med andre ergoterapeuter lokalt (se nedenfor)
  • Utdeling av brosjyrer
  • Stand med informasjon og aktiviteter
  • Send en epost, ring, bank på eller ta et møte med nyvalgte stortingsrepresentanter eller andre som burde høre om ergoterapi
  • Inviter noen til å bli med deg på jobben
  • Inviter til matpakkespising med ergoterapeuter
  • Steik vafler eller kok posesuppe med ergoterapeuter
  • Besøk en skoleklasse
  • Skriv et leserbrev
  • Ta kontakt med journalister i lokalavisen