Web-ToveHS-1190892 copy

Vis løsningene på Ergoterapiens dag!

27. oktober er det igjen Ergoterapiens dag, og det er på tide å starte planleggingen. Vi håper på å toppe rekorden fra 2022, da det var 150 arrangement landet rundt.
– Jeg håper medlemmer og tillitsvalgte vil bruke dagen til å vise at vi har mange av løsningene på samfunnets utfordringer, sier forbundsleder Tove Holst Skyer forventningsfullt.

– Bruk Ergoterapiens dag å snakke med politikere, motivere ungdom til å velge ergoterapiutdanning og generelt synliggjøre hvorfor ergoterapeuter er en viktig del av løsningene på samfunnets utfordringer, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Vi har avgjørende kompetanse for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vis det, på din arbeidsplass og i ditt nærmiljø.

Vis fram løsningene fra din arbeidshverdag

De politiske intensjonene om mer forebygging og mestring i helse- og velferdstjenestene er tydelige. Likevel er det ikke alltid like tydelig for lokale politikere og ledere hva dette betyr i praksis.

– Vi må presentere de gode eksemplene, som vi vasser i hele dagen. Vi ergoterapeuter fremmer mestring og deltakelse hver dag, og de gode eksemplene må vi vise frem, sier Tove Holst Skyer. Dette kan bidra til at kompetansen vår tas enda mer i bruk. Hvis det er innbyggere som ikke får ergoterapi til rett tid, er det viktig å synliggjøre dette også

Drømmen er at medlemmene inviterer rådmenn, sykehusdirektører, politikere eller lokalmedia med på noe som gir innblikk i hvordan vi bidrar til mestring, deltakelse og mer bærekraftige tjenester.  

Tove Holst Skyer, forbundsleder

Vi står skulder til skulder med kollegaer over hele verden

Verdensforbundet, WFOT legger til rette for markering av dagen over hele verden.

På Ergoterapiens dag markerer vi faget sammen med 633 tusen kollegaer fra hele verden. La deg inspirere og bruke ressursene på Verdensforbundet, WFOTs hjemmesider.

Husk også at du som medlem i Ergoterapeutene har et individuelt medlemskap i WFOT. Les mer om medlemskapet og hvordan du tar det i bruk.

Start Ergoterapiens dag med Fag til frokost på nett

Oppstart av Ergoterapiens dag med faglig frokost på nett har blitt en tradisjon, og arrangeres i år for tredje gang. Vi vil i år ha fokus på Helsepersonellkommisjonens anbefalinger, opptrappingsplan for psykisk helse og regjeringens eldrereform.  

Vi samler så mange ergoterapeuter som mulig til nettfrokost, 27. oktober, klokka 8. Målet er å få inspirasjon og dele erfaringer før dagen og alle aktivitetene tar til.

Delta her!

Vi må ha flere studenter

Ifølge analysene til SSB vil vi i 2040 mangle 1100 ergoterapeuter, og at 1/6 av behovet for ergoterapeuter ikke vil bli dekket.
– Vi må utdanne flere, og en økning i antall søkere er viktig for flere studieplasser på sikt, slår forbundslederen fast.

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

På Ergoterapiens dag inviterer vi alle medlemmer til felles innsats for at flere skal søke ergoterapi i 2024.

Besøk en skoleklasse på Ergoterapiens dag 27. oktober

– Skal utdanningene få gjennomslag for sitt arbeid med å øke antall studieplasser, må vi i Ergoterapeutene bidra til at det er flere som søker Ergoterapi i 2024, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Forbundslederen oppfordrer medlemmene til å oppsøke fremtidige studenter i forbindelse med Ergoterapiens dag i oktober.

– Nå må vi alle spre ordet om det flotte faget og samfunnsoppdraget vårt, slik at flere ønsker å bli ergoterapeut, oppfordrer Tove Holst Skyer.

Materiell rettet mot utdanningssøkende

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyren «Bli ergoterapeut!» med informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet:

Materiell til markeringa

Fristen for å bestille materiell er 1. oktober.

Bestill materiell her

Du kan også laste ned plakater og brosjyrer og mangfoldiggjøre lokalt. 

Andre utgifter du måtte ha i forbindelse med arrangementet kan du få refundert fra forbundet. Avklar dette med regionen  i forkant og send dette skjemaet til regionen i etterkant.

Marker på din måte!

Det finnes mange gode muligheter for aktiviteter. La deg inspirere av denne lista, eller søk rundt i sosiale medier:

  • Utdeling av brosjyrer
  • Stand med informasjon og aktiviteter
  • Ring, bank på eller ta et møte med kommunestyrerepresentanter
  • Send en e-post
  • Inviter noen til jobb-skygge
  • Inviter til matpakkespising med ergoterapeuter
  • Steik vafler eller kok posesuppe med ergoterapeuter
  • Skriv et leserbrev
  • Ta kontakt med journalister i lokalavisen