barn

Fag til lunsj onsdag 4. november: Ergoterapi for barn og unge

Vi inviterer til Fag til lunsj onsdag 4.november kl 11-12. Temaet er «Ergoterapi for barn og unge; kunnskap, kompetanse og mulighetsrom.»

Klikk her for å delta

Forelesere er Mona Asbjørnslett, førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen ved OsloMet og Ingvill Drevland, ergoterapeut og stipendiat på tema barn- og unges hverdagsliv, fokus på helsefremming og psykisk helse.

Sammen skal de to forsøke å svare på spørsmålene:

  • Hva er ergoterapeuters overordnede kompetanse
  • Hvor og hvordan, bør ergoterapeuter bruke sin kompetanse overfor barn og unge?
  • Hva er (bør være) vårt mulighetsrom- tanker for fremtidig ergoterapi

Ha forbundsstyret til lunsj torsdag 5. november

Lenke til «fag til lunsj» der opptakene legges ut.

Nytt landsmøteprogram med satsing på barn og unge

Sist uke vedtok landsmøtet nytt program, for de neste tre årene. Det staker ut en tydelig retning og det gir oss fire hovedsatsningsområder med rom for strategisk, langsiktig arbeid. 

Et slikt satsingsområde er å fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge 

Les mer fra landsstyrets behandling av programmet