Morten Hoel, landsmøtet 2020

Ha forbundsstyret til lunsj torsdag 5. november

Til uka er det nyvalgte forbundsstyret samla for første gang. Torsdag 5. november klokka 11 ønsker de å spise lunsj med så mange ergoterapeuter som mulig.

Som en del av sitt første møte ønsker Tove Holst Skyer, Morten S. Hoel (bildet) og resten av forbundsstyre å møte medlemmene til nettlunsj. Møt dem akkurat der du er.

Delta ved å trykke her

Nytt landsmøteprogram

Sist uke vedtok landsmøtet nytt program, for de neste tre årene. Det staker ut en tydelig retning og det gir oss fire hovedsatsningsområder med rom for strategisk, langsiktig arbeid. De neste tre årene skal vi  

  • synliggjøre og utvikle ergoterapeuters bidrag til et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse- og velferdstjenester 
  • arbeide for at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid 
  • fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge 
  • arbeide for medlemsvekst og for motiverte og tydelige tillitsvalgte 

Hva er viktig for deg?

Nå starter jobben med å finne ut hvordan vi best griper dette an. Den jobben ønsker forbundsstyret å invitere deg med på.

Den første muligheten får du i dette nettmøtet, der du i tillegg til å bli kjent med det nye forbundsstyret får mulighet til å komme med dine tanker og forslag.

Ditt forbundsstyre

Alle regionene har en forbundsstyrerepresentant som kan ta det du er opptatt av, med seg til forbundsstyret. Forbundet har felles årlige, handlingsplaner, som er hele organisasjonens verktøy. Planene skal hjelpe oss å trekke i samme retning, og best resultater får vi med alle på laget.