Samordna opptak

Færre har søkt ergoterapi i år

Tallene fra Samordna opptak ble lagt frem i dag. 444 søkere hadde ergoterapi som sitt førstevalg. Dette er betydelig færre enn i fjor.

Færre ergoterapi-søknader må sees i sammenheng med at det også er færre søknader til høyere utdanning generelt.
– Etter to år med rekordhøye søkertall, koronapandemi og usikkerhet i samfunnet, er årets søkertall kommet ned på nivå med 2017, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, som administrerer Samordna Opptak.

Mer om søkertallene fra Samordna opptak

Bekymret forbundsleder

Det er altså 444 som har ergoterapi som sitt førstevalg, mens 4307 søkere har ergoterapi som ett av sine valg. De tilsvarende tallene i 2020 var 567 og 4795. Nedgangen er større enn nedgangen i søkere til høyere utdanning skulle tilsi.

Forbundsleder Tove Holst Skyer er bekymret over færre søkere til ergoterapi i 2022.

– Dette gjør meg bekymret, kommenterer forbundsleder Tove Holst Skyer. Når vi vet at Statistisk Sentralbyrå, SSB, mener at vi vil mangle 500 ergoterapeuter i 2035, er det viktig at flere vil bli ergoterapeuter fremover. Ergoterapeuters innsats for aktivitet og deltakelse er helt nødvendig for mer bærekraftige helsetjenester, og det haster å få utdannet flere med vår kjernekompetanse.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Tøff kamp om færre studieplasser og allerede utdannede ergoterapeuter

Når det i år er planlagt bare 285 ergoterapiplasser, må vi helt tilbake til før 2018 for å finne et lavere antall studieplasser. Det er disse plassene som over 4000 søkere konkurrerer om.

I kommunene, og i helsetjenesten for øvrig, er det mangel på ergoterapeuter og andre ansatte med høyere utdanning. Ergoterapeutene krever sammen med våre Unio-kolleger reallønnsvekst til alle, og en høyere ramme enn privat sektor.

Unio kommune krever lønnsløft: – Vi må ta igjen det tapte

– Det er bare å brette opp ermene

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Forbundslederen mener at alle medlemmer kan bidra til flere søkere fremover.

– Nå må vi alle spre ordet om det flotte faget og samfunnsoppdraget vårt, slik at flere ønsker å bli ergoterapeut, oppfordrer Tove Holst Skyer.

– Arbeidet med å bidra til å snu denne utviklinga starter nå, og alle kan bidra, oppfordrer hun optimistisk.

Materiell er tilgjengelig for deg

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet: