overlevering-krav-ks-2022-1024x683

Unio kommune krever lønnsløft: – Vi må ta igjen det tapte

I kommunene er det mangel på ergoterapeuter og andre ansatte med høyere utdanning. Nå krever Unio kommune reallønnsvekst til alle, og en høyere ramme enn privat sektor.

I dag starter hovedoppgjøret i KS. På bildet ser vi forhandlingslederne samlet. Fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Steffen Handal (Unio kommune), Mette Nord (LO kommune), Tor Arne Gangsø (KS) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune). (Foto: Unio)

I Unios delegasjon deltar også forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forhandlingene for de kommuneansatte startet i dag

I dag startet hovedoppgjøret i Unios største forhandlingsområde, KS. Det er et oppgjør nærmere 139.000 Unio-medlemmer, blant dem 1900 ergoterapeuter, har betydelige forventninger til. Det samme har Unio Kommunes forhandlingsleder SteffeHandal.

– Høy utdanning må lønne seg bedre i kommunesektoren. Derfor er det på tide at noe av lønnsgapet mellom de med lengst utdanning i privat og kommunal sektor tettes, mener Unios forhandlingsleder.

Forbundsleder Tove Holst Skyer deltar i forhandlingene i KS-området, og har forventninger om et lønnsløft.

Betydelige problemer med å beholde og å rekruttere

«Utfordringene i kommunal sektor er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente. Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å beholde og rekruttere ulike yrkesgrupper med høyere utdanning.», heter det i Unios krav som ble overlevert KS i dag.

Ergoterapeutene: Vi kjemper for et lønnsløft

Følg lønnsoppgjørene

Du vil finne samlet informasjon om lønnsoppgjørene i 2022 på ergoterapeutene.org/tariff2022.