World OT Day 2022 Logo

Ergoterapiens dag setter vi ny rekord, og du kan fortsatt delta

Fristen for å bestille materiell til Ergoterapiens dag gikk ut på fredag. Til nå er det rekord med 148 arrangementssteder. Selv om du ikke får bestilt materiell, er det fortsatt mange muligheter for en flott markering av dagen. La deg inspirere.

Forbundsleder Tove Holst Skyer oppfordrer til felles innsats.

– Bli med i en felles innsats for at innbyggerne skal få kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer. Det er et av de viktigste bidragene til bærekraftige helsetjenester.

Mange skal besøke skoleklasser

Skal utdanningene få gjennomslag for sitt arbeid med å øke antall studieplasser, må vi i Ergoterapeutene bidra til at det er flere som søker Ergoterapi i 2023.

Forbundslederen oppfordrer oppfordrer medlemmene til å oppsøke fremtidige studenter i forbindelse med Ergoterapiens dag i oktober.
– Nå må vi alle spre ordet om det flotte faget og samfunnsoppdraget vårt, slik at flere ønsker å bli ergoterapeut, oppfordrer Tove Holst Skyer.

Ergoterapiens dag kan du gjøre en innsats for flere studenter, kunnskapsbasert ergoterapi og bærekraftige helsetjenester

Stor aktivitet over hele landet

Oppfinnsomheten blant medlemmene har vært stor, og det meldes om blant annet stands i nærmiljøet, leserbrev og besøk i skoleklasser.

Se den store aktiviteten landet rundt

Har du et arrangement som ikke er med i oversikten kan du sende en epost til forbundskontoret.

Du har fortsatt muligheter til å markere dagen

Selv om muligheten til å bestille materiell er det fortsatt mange muligheter til å markere dagen. Du kan fortsatt laste ned plakater og brosjyrer og mangfoldiggjøre disse lokalt. 

Mange har ønsket denne plakaten tilsendt. Du kan også laste den ned her.

Andre utgifter du måtte ha i forbindelse med arrangementet kan du få refundert fra forbundet. Avklar dette med regionen  i forkant og send dette skjemaet til regionen i etterkant.

Delta på Fag til frokost med forbundsledelsen

Klokka 8 sparker vi i gang Ergoterapiens dag med å samle så mange ergoterapeuter som mulig til «Fag til frokost». Målet er å få inspirasjon og dele erfaringer før dagen og alle aktivitetene tar til.

Delta her!

Materiell rettet mot utdanningssøkende

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyren «Bli ergoterapeut!» med informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet:

Marker på din måte

Det finnes mange gode muligheter for aktiviteter. La deg inspirere av denne lista, eller søk rundt i sosiale medier:

  • Samarbeid med andre ergoterapeuter lokalt (se nedenfor)
  • Utdeling av brosjyrer
  • Stand med informasjon og aktiviteter
  • Send en epost, ring, bank på eller ta et møte med nyvalgte stortingsrepresentanter eller andre som burde høre om ergoterapi
  • Inviter noen til å bli med deg på jobben
  • Inviter til matpakkespising med ergoterapeuter
  • Steik vafler eller kok posesuppe med ergoterapeuter
  • Besøk en skoleklasse
  • Skriv et leserbrev
  • Ta kontakt med journalister i lokalavisen