World OT Day 2022 Logo

Ergoterapiens dag kan du gjøre en innsats for flere studenter, kunnskapsbasert ergoterapi og bærekraftige helsetjenester

Interessen for Ergoterapiens dag er stor også i år, og du kan nå bestille materiell til markeringa di.

Bli med i en felles innsats for at innbyggerne skal få kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid. Det er et av de viktigste bidragene til bærekraftige helsetjenester.

Flere studenter må til

SSB anslår at vi i 2035 vil mangle mellom 500 og 1300 ergoterapeuter. Vi må utdanne flere, og en økning i antall søkere er viktig for flere studieplasser på sikt.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

På Ergoterapiens dag inviterer vi alle medlemmer til felles innsats for at flere skal søke ergoterapi i 2023.

Ergoterapiens dag 2022 – Sammen for flere ergoterapeuter

– Møt potensielle ergoterapistudenter der du er, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Besøk en skoleklasse på Ergoterapiens dag 27. oktober

– Skal utdanningene få gjennomslag for sitt arbeid med å øke antall studieplasser, må vi i Ergoterapeutene bidra til at det er flere som søker Ergoterapi i 2023, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Forbundslederen oppfordrer oppfordrer medlemmene til å oppsøke fremtidige studenter i forbindelse med Ergoterapiens dag i oktober.

– Nå må vi alle spre ordet om det flotte faget og samfunnsoppdraget vårt, slik at flere ønsker å bli ergoterapeut, oppfordrer Tove Holst Skyer.

Materiell rettet mot utdanningssøkende

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyren «Bli ergoterapeut!» med informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet:

Start Ergoterapiens dag med Fag til frokost på nett

For andre år på rad sparker vi i gang Ergoterapiens dag med å samle så mange ergoterapeuter som mulig til nettfrokost, 27. oktober, klokka 8. Målet er å få inspirasjon og dele erfaringer før dagen og alle aktivitetene tar til.

Delta her!

Materiell til markeringa

Fristen for å bestille materiell er 8. oktober.

Bestill materiell her

Du kan også laste ned plakater og brosjyrer og mangfoldiggjøre lokalt. 

Andre utgifter du måtte ha i forbindelse med arrangementet kan du få refundert fra forbundet. Avklar dette med regionen  i forkant og send dette skjemaet til regionen i etterkant.

Marker på din måte!

Det finnes mange gode muligheter for aktiviteter. La deg inspirere av denne lista, eller søk rundt i sosiale medier:

  • Utdeling av brosjyrer
  • Stand med informasjon og aktiviteter
  • Ring, bank på eller ta et møte med kommunestyrerepresentanter
  • Send en epost
  • Inviter noen til jobb-skygge
  • Inviter til matpakkespising med ergoterapeuter
  • Steik vafler eller kok posesuppe med ergoterapeuter
  • Skriv et leserbrev
  • Ta kontakt med journalister i lokalavisen