Transport8380

Ergoterapiens dag 2022 – Sammen for flere ergoterapeuter

SSB anslår at vi i 2035 vil mangle mellom 500 og 1300 ergoterapeuter. Vi må utdanne flere, og en økning i antall søkere kan bidra til å få på plass flere studieplasser.

På Ergoterapiens dag inviterer vi alle medlemmer til felles innsats for at flere skal søke ergoterapi i 2023.

Tallene fra Samordna opptak, som kom i juli, viste at det både var flere søkere og flere som fikk tilbud, men antallet studieplasser er klart lavere enn i 2020.

Vi vil mangle minst 500 ergoterapeuter i 2035

Forside av SSB-rapport med overskrifta "Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035"
Undersøkelsen viser at vi vil mangle minst 500 ergoterapeuter i 2035.

Ergoterapeutene er bekymra for det lave antallet studieplasser og mangelen er allerede godt merkbar, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Statistisk sentralbyrå, SSB forventer at det i 2035 vil mangle minst 500 ergoterapeuter.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Inviterer medlemmene til felles innsats på Ergoterapiens dag

Forbundsleder Tove Holst Skyer inviterer medlemmene til felles innsats på Ergoterapiens dag.

I tillegg til å synliggjøre behovet for flere studieplasser, politisk, må vi gi drahjelp til ergoterapeututdanningene.
– Skal utdanningene få gjennomslag for sitt arbeid med å øke antall studieplasser, må vi i Ergoterapeutene bidra til at det er flere som søker Ergoterapi i 2023, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Besøk en skoleklasse på Ergoterapiens dag 27. oktober

Forbundslederen oppfordrer til at medlemmene har kontakt med så mange utdanningssøkende som mulig i forbindelse med Ergoterapiens dag i oktober.
– Mest aktuelt er selvfølgelig å besøke helse- og sosialklasser i videregående skoler, men det kan også være aktuelt å møte utdanningssøkende i andre sammenhenger, mener forbundslederen, og nevner for eksempel lokale utdanningsmesser, stand på skolene eller å invitere elever til å jobbskygge en ergoterapeut.

– Nå må vi alle spre ordet om det flotte faget og samfunnsoppdraget vårt, slik at flere ønsker å bli ergoterapeut, oppfordrer Tove Holst Skyer.

Noe materiell er tilgjengelig for deg allerede nå

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyren «Bli ergoterapeut!» med informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Materiellet for å gjennomføre møter med utdanningssøkende , er blant annet:

Mer materiell, som brosjyrer og profileringsartikler vil være klar for bestilling i midten av september.

Faglig frokost, Ergoterapiens dag klokka 8

I år som i fjor sparker vi i gang dagen med en faglig frokost på nett fra klokka 8. Vi håper å slå den gode deltakelsen vi hadde i fjor.