ungdom-bestefar8336

Modul 5. Alle skal kunne delta. Innovasjon og endring.

Denne modulen vil bevisstgjøre ergoterapeuter om hvordan arbeide med innovasjon og endring på arbeidsplassen.

Dette nettkurset har som ambisjon at ergoterapeuter skal bidra til utvikling av mer bærekraftige tjenester.

Ergoterapeutenes arbeidsprosess, som blant annet i OTIPM, som er omtalt i en tidligere modul, er en struktur for kartlegging, problemformulering og tiltak med mål om økt aktivitet og deltakelse på individnivå. Ergoterapeuters arbeidsmodell er også anvendbar når problemstillingen er på mer overordnet nivå, som for eksempel utvikling av tjenestetilbud.

Denne modulen har som mål at kursdeltakerne skal bli inspirert til å ta i bruk egen kompetanse for å utvikle tjenestene på sin arbeidsplass.

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeutene (2017). Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse. s.12.

Nygård, S. (2018). Leve hele livet og påvirkning gjennom kommuneplanarbeidetErgoterapeuten 5- 2018. s.22-26.

Regjeringen (2011). Håndbok i  Medarbeiderdrevet innovasjon.  URL. Regjeringen.no

Videoforelesninger:

Ergoterapi og innovasjon. Eline Dalseth, ergoterapeut og lektor ved Høgskolen på Vestlandet

Ergoterapi og innovasjon. (PDF) Eline Dalseth.

Endring av tjenester i Tromsø. Mats Berntsen, spesialergoterapeut med master i psykisk helse. Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune.

Endring av tjenester i Tromsø. (PDF) Mats Berntsen.

Hvordan påvirke beslutningsprosesser? Audun Øvrebø, informasjonsrådgiver og fylkessekretær for Agder Arbeiderparti. 


Hvordan påvirke beslutningsprosesser? PDF Audun Øvrebø.

Refleksjonsoppgave:

Refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper.

Hent inspirasjon fra litteratur og forelesningene om ergoterapi og innovasjon, endringer i Tromsø kommune og/eller forelesningen om påvirkningsarbeid.

Finn et område hvor du ser behov for å utvikle tjenestene på din arbeidsplass. Det kan være for å få mer bærekraftige tjenester, et mindre område som trenger kvalitetsforbedring eller andre utviklingsområder.

Hva er utfordringen? Konkretiser en problemstilling. Hvilke tiltak kan være aktuelle for å løse utfordringen? Hvordan vil du gå fram?