Ergoterapi og helseøkonomi

Ergoterapeutene har i samarbeid med de andre nordiske ergoterapeutforbundene og nordiske forskere på området laget en rapport om ergoterapi og helseøkonomi.

Forsiden av rapporten som omhandler ergoterapi og helseøkonomi.

Rapporten «Occupational Therapy and Health Economics – A short introduction to health economics and economic evidence for occupational therapy in the field of mental health during working life and health of older people» har som mål å øke den generelle kunnskapen om helseøkonomi og ergoterapi.

Ergoterapi er god samfunnsøkonomi

Det er to områder som det rettes særskilt fokus mot: arbeidsdeltakelse forpersoner med psykisk uhelse og innsats rettet mot eldres helse.

Den første delen av rapporten gir en introduksjon til feltet helseøkonomi De øvrige to delene er systematiske gjennomganger av publiserte artikler om ergoterapi og helseøkonomi.

Gjennomgangene viser at ergoterapeuters innsats gagner samfunnsøkonomien.

Viktig og unikt arbeid

Svakt smilende forbundsleder i fargeglad skjorte.
Dette er et viktig og unikt arbeid, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Dette unike nordiske samarbeidet er initiert av styret i SJOT Foundation, som består av de nordiske forbundslederne.
– Vi har valgt å ta utgangspunkt i to utfordringer for samfunnet, den demografiske sammensettingen og arbeidsdeltakelse, forteller forbundsleder Nils Erik Ness.

– Dette er et svært viktig og unikt arbeid. Emnet helseøkonomi er særlig aktualisert av koronopandemien, der vi kan forvente større vektlegging at krav til kost-nytte i helsesektoren, sier Nils Erik Ness.

– Unikt fordi dette er et tett nordisk samarbeid mellom de nordiske forbundene og nordiske forskere. Det er også unikt fordi vi har publiserte dette i en rapport tilgjengelig for ergoterapeuter internasjonalt, sier forbundslederen som retter en varm takk for innsatsen til de nordiske forskere, der Annelie Schedin Leiulfsrud fra NTNU Trondheim har deltatt fra Ergoterapeutene.