KontorP6010098c

Landsmøtepapirene er klare og tilgjengelige

I dag er det seks uker til Ergoterapeutene skal samles til landsmøte. Denne gangen til et digitalt møte. Sakspapirene er nå tilgjengelige. Se hva vi har oppnådd og det store arbeidet som er lagt ned og les om de ambisiøse planene for neste periode.

Paragraf 9.8.2 i Ergoterapeutenes vedtekter slår fast at sakspapirene til landsmøtet skal sendes ut seks uker før landsmøtet. De to siste landsmøtene har vært papirfrie, og i år blir altså landsmøtet heldigitalt og gjennomføres 21. og 22. oktober.

Sakspapirene til vårt 26. landsmøte

Sakspapirene til landsmøtet består av de forslag som forbundsstyret legger frem for landsmøtet. Vedtektene regulerer hvilke saker landsmøtet skal behandle.

I år foreslår forbundsstyret denne dagsordenen for landsmøtet.

Noen sakspapirer kommer senere

Sakspapirene til sak 12 Valg og sak 4 Konstituering blir lagt frem når de regionale valgene er gjennomført i regionene.

Sak 2 Forretningsorden må tilpasses etter at forbundsstyret foreslår for landsmøtet at landsmøtet avvikles digitalt.

Et landsmøte med aktivitet og deltakelse

Til tross for at deltakerne på landsmøtet ikke skal være samlet fysisk, vil det bli lagt opp til et landsmøte som virkeliggjør vår visjon om aktivitet og deltakelse.

Hvem deltar?

I tillegg til landsmøtedelegatene som velges i de seks regionene våre, deltar forbundsstyret med vararepresentanter, kontroll- og valgkomité og lederne i redaksjonskomiteen og yrkesetisk råd.

Medlemmene kan delta

Ikke bare får delegater og andre deltakere muligheten til å diskutere og debattere. Denne gangen vil det virkelig være mulig å virkeliggjøre intensjonen om deltakelse fra medlemmene på landsmøtet.

Medlemmene kan følge landsmøteforhandlingene på nett, og vil bli invitert til å dele sine tanker og synspunkter med landsmøtet.

Programmet: Visjon og prinsipper ligger fast

Forslaget til program er laget etter samme modell som inneværende program. Programmet er et prinsipp-program, med strategier for perioden 2021-2023.

Ergotearpeutenes visjon «Aktivitet og deltakelse for alle» ligger fast i forbundsstyrets forslag til program. Videre slås det fast at Norsk Ergoterapeutforbund arbeider for:

  • Et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Deltakelse, hverdagsmestring og kompetanseutvikling
  • Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • En fagorganisasjon for framtiden

Bærekraft, barn, ergoterapi til rett tid, medlemsvekst og tydelige tillitsvalgte

Videre foreslår forbundsstyret fire tydelige strategier for den neste landsmøteperioden 2020-23:

  • Ergoterapeutene skal synliggjøre og utvikle ergoterapeuters bidrag til et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse- og velferdstjenester
  • Ergoterapeutene skal arbeide for at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid
  • Ergoterapeutene skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge
  • Ergoterapeutene skal arbeide for medlemsvekst og for motiverte og tydeligetillitsvalgte

Nyheter om landsmøtet

Du kan følge alle nyheter om landsmøtet på ergoterapeutene.org/landsmotet.

Husk også å følge oss på Facebook, Instagram og Twitter.