NIls-Erik-23-1

Bruk stemmeretten!

Da er de regionale valgene i gang i alle regioner. Her er kandidatene du skal ta stilling til, og nærmere informasjon om valget.

Nå har alle våre regioner gått til elektroniske valg. Vi håper på stor oppslutning om valgene.
– Bruk stemmen din og vis på den måten at dere heier på deres egen region, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.

De elektroniske valgene er i gang

De elektroniske valgene blir startet til litt ulik tid.
– Vi håper på stor deltakelse om valgene, og at oppslutningen er enda bedre enn da vi valgte regionstyrene i 2015 og 2017, sier organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas.

Valgdeltakelsen i 2017 varierte mellom regionene fra en femtedel til en tredjedel av de stemmeberettigede.

Mangler du stemmeseddel?

Stemmeseddelen har vi sendt til den epost-adressen som vi har registrert i medlemsregisteret. Du finner den på www.ergoterapeutene.org/minside.

Dersom du ikke lenger har tilgang til denne epost-adressen, sender du en epost til forbundet, slik at vi får korrigert epost-adressen, og sendt deg en ny stemmeseddel.

Hvem skal det velges mellom

Seks regionale valgkomiteer (nytt vindu) har arbeidet iherdig med å fremskaffe kandidater som skal stille til valg i de elektroniske valgene.

Øst og Sørøst blir Innlandet, Viken og Oslo

Forbundsstyret foreslår at landsmøtet fra neste landsmøteperiode deler opp de to regionene Ergoterapeutene Øst og Sørøst til de tre regionene Ergoterapeutene Innlandet, Viken og Oslo. På den måten vil våre regioner følge fylkesgrensene. Landsmøteperioden starter 22. oktober i år.

Hvilken region tilhører jeg?

Er du yrkesaktiv er det arbeidsgivers geografiske plassering som avgjør hvilken region du tilhører. Dersom du ikke er yrkesaktiv er det hjemmeadressen din som avgjør.

Skulle det skje at du har fått tilsendt stemmeseddel fra en annen region enn den du tilhører, så må du ta kontakt med forbundskontoret.

De elektroniske valgene – gjennomføring og klageadgang

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu) er vedtatt av forbundsstyret, og beskriver gjennomføringen av de elektroniske valgene, og mulighetene for å klage på valgavviklinga.

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)