Tillitsvalgtprisen 2023

Tillitsvalgtprisen for 2023 tildelt Siv Sommerfelt, AHUS på landsmøtet i kveld

Under landsmøtemiddagen på Gardermoen tirsdag kveld ble foretakstillitsvalgt på AHUS, Siv Helene Sommerfelt, til venstre på bildet, overrasket med tildelingen av Tillitsvalgtprisen for 2023.

Sammen med Heidi Merete Paulsen, Tromsø kommune og Stine Marie Hjertaker, Ullensaker kommune (til høyre på bildet), var Siv Sommerfelt nominert av egne medlemmer til Tillitsvalgtprisen 2023.

Langsiktig strategisk arbeid

Under tildelingen siterte forbundsleder medlemmenes nominasjon:
«Gjennom langsiktig og strategisk arbeid setter Siv ergoterapifaget på dagsorden i en travel sykehushverdag og fremsnakker faget i ulike fora som tillitsvalgt.  

Hun har sine kollegaer spredt over et stort geografisk område og jobber med saker i flere deler av foretaket. Hun er ryddig, klartenkt, uredd, saklig og tydelig. Siv er en faglig sterk terapeut og dyktig tillitsvalgt.  

Del av nominasjonen av Siv Sommerfelt

Over 25 års erfaring fra AHUS

Siv Sommerfelt har jobbet på Ahus som spesialergoterapeut i over 25 år. Hun har vært foretakstillitsvalgt i flere omganger, men har de siste 7-8 årene gjort en solid innsats for ergoterapeutene på Ahus. Hun beskrives som en livlig dame med glimt i øyet og smittsom latter.

Mens tildelinga fortsatt var en hemmelighet. Siv Sommerfelt (til høyre) i samtale med Solveig Hermann-Bakken som nominerte henne til Tillitsvalgtprisen.

– Siv beskrives som engasjert, god på å veilede, stille reflekterende spørsmål og sammenfatte informasjon, sa forbundslederen under tildelinga. Hun er opptatt av at prosesser skal gå ryddig for seg og tar ingen lettvinte løsninger i tillitsvalgtarbeidet. Hun setter ergoterapi på kartet i de fora hun deltar i, og er god på å fremsnakke faget.

Les Ergoterapeutens reportasjer fra landsmøtet

En av mange lagspillere

Det lagspillet som vi bygger organisasjonen vår på, er helt avhengig av at medlemmer tar på seg tillitsverv på vegne av sine kolleger.
– Våre tillitsvalgte er Norsk Ergoterapeutforbund på arbeidsplassen, og vi har omtrent 500 tillitsvalgte. Men den ene vi skal hedre i kveld, og som forbundsstyret har vedtatt skal tildeles Tillitsvalgtprisen 2023, er foretakstillitsvalgt på Ahus og heter Siv Helene Sommerfelt.

Det var en svært overrasket prisvinner som mottok prisen, med et knippe av de medlemmene hun ivaretar rundt seg.

Har du en kandidat til Tillitsvalgtprisen 2024?

Du kan nominere kandidater til Tillitsvalgtprisen 2024, ved å fylle ut dette skjemaet.

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. 

Årets tillitsvalgt har utmerket seg gjennom for eksempel: 

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser 
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte 
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet 
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer 
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer. 
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Siv føyer seg til i rekken av verdige vinnere

Tillitsvalgtprisen har tidligere blitt utdelt til:

 • Grete Olaussen, OUS i 2012 
 • Johanne Knudsen, Bergen kommune i 2013 
 • Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune i 2014 
 • Anita Dimmen Johansen, UNN i 2015 
 • Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet i 2016 
 • Anita Rosmæl, St. Olav Hospital HF i 2017 
 • Ine Ulven, Oslo kommune i 2018 
 • Grethe Vetrhus Hammerstad, Horten kommune i 2019 
 • Marte Husøy, Mork rehabiliteringssenter i 2020 
 • Marianne Boye, Grimstad kommune i 2021 
 • Heidi Julie Bjørsrud, Moss kommune i 2022 

Flere nyheter fra landsmøtet

Her kan du lese flere nyheter fra landsmøtet