Deltakerne, Vinterkurset 2018

Delta i de elektroniske valgene!

De regionale valgene er nå i gang i alle regioner, og de elektroniske stemmesedlene er nå sendt ut. Frist for å avgi stemme er 15. september.

Bildet: Regionstyrene samlet på Hurdalssjøen Hotell i landsmøteperioden 2017-2020.

Medlemmene i alle landets regioner har nå gått til elektroniske valg. Nå skal de velge de tillitsvalgte som skal representere dem i regionstyrene i neste landsmøteperiode og på landsmøtet i oktober. Vi håper på riktig god valgdeltakelse.

Bruk stemmeretten både i valget vårt og i kommune- og fylkestingsvalget

Bruk stemmeretten din oppfordrer forbundsleder, Tove Holst Skyer.

– Bruk stemmen din, i det elektroniske valget vårt, og vis på den måten at du heier på de tillitsvalgte som skal lede din region i neste landsmøteperiode, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Rundt 1900 av våre medlemmer har kommuner som arbeidsgivere, og alle bor vi i en kommune. De folkevalgte politikerne utgjør øverste myndighet i kommunene, og 11. september er vi, både som innbyggere og arbeidstakere, med på å avgjøre hvem som skal bestemme de neste fire årene. 

– Bruk stemmeretten mandag, om du ikke allerede har har gjort det, oppfordrer forbundslederen.

Husk å stemme før 15. september

Siste frist for å avgi din stemme er 15. september. Resultatet av valget vil bli offentliggjort like etter dette.

Mangler du stemmeseddel?

Stemmeseddelen har vi sendt til den epost-adressen som vi har registrert i medlemsregisteret. Du finner den på www.ergoterapeutene.org/minside.

Dersom du ikke lenger har tilgang til denne epost-adressen, korrigerer du epost-adresse på Min side, og sender ei melding til forbundskontoret om at vi skal sende deg en ny stemmeseddel.

Disse kan du velge mellom

Syv regionale valgkomiteer (nytt vindu) har arbeidet iherdig med å fremskaffe kandidater som skal stille til valg i de elektroniske valgene. Dette er valgkomiteenes innstilling i de syv regionene:

Hvilken region tilhører jeg?

Er du yrkesaktiv er det arbeidsgivers geografiske plassering som avgjør hvilken region du tilhører. Dersom du ikke er yrkesaktiv er det hjemmeadressen din som avgjør.

Skulle det skje at du har fått tilsendt stemmeseddel fra en annen region enn den du tilhører, så må du ta kontakt med forbundskontoret.

De elektroniske valgene – gjennomføring og klageadgang

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu) er vedtatt av forbundsstyret, og beskriver gjennomføringen av de elektroniske valgene, og mulighetene for å klage på valgavviklinga.

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)