CFS/ME fagdager for ergoterapeuter

Oslo-Meet Ullevaal

Fagnettverk for ergoterapeuter i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste arrangerer årlig fagdager for ergoterapeuter i hele Norge
innen CFS/ME.

Gratis

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå.

kr2.900

Tariffpolitisk konferanse og TV-samling i Region Sør

Thon Hotel Arendal Friergangen 1,Arendal

Velkommen til tariffpolitisk konferanse og tillitsvalgtsamling i region Sør. Dette er muligheten vi som region har til å påvirke hva som skal forhandles om under hovedoppgjøret 2024.

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Radisson Blu Atlantic Hotel Olav V'S Gate 3,Stavanger,sørvest

Grunnkurs 2 er et tillitsvalgtkurs hvor vi går nærmere inn på avtaleverket i KS. Du vil få prøvd deg i forhandlinger med rollespill.