Tillitsvalgtsamling Ergoterapeutene Sør

Quality Hotel Skjærgården

Ergoterapeutene region Sør inviterer tillitsvalgte til tillitsvalgtsamlig 3. november 2022 på Quality Hotell Skjærgården. 

Kurs i CO-OP

Felix Konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

Cognitive Orientation of daily Occupational Performance (CO-OP) Approach, er en klientsentrert metode som baserer seg på at personen setter egne mål for sin aktivitetsutførelse.

kr5000

Nettverkssamling for tillitsvalgte i region Viken

Quality Hotel Fredrikstad Nygata 2-6,Fredrikstad

Nettverkssamling for tillitsvalgte i Region Viken
Fredrikstad, Quality hotell 9. november fra kl. 09.00 -15.30
Program og mer informasjon kommer!

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor er ergoterapi viktig?

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Lufthavnsveien 30,Stjørdal

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Synes du kompetansen vår brukes for dårlig? Synes du at innbyggerne ikke får ergoterapi til rett tid? Antakelig svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene. Kom på Grunnkurs 3, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.