Innføring i arbeidsrett

Thon Hotel Opera

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner som tariffavtalesystemet (Kollektiv arbeidsrett) og inngåelse og opphør av arbeidsavtaler (Individuell arbeidsrett). I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler fra domstolsavgjørelser.

Fagpolitisk Konferanse region Øst

Clarion Collection Hotel Tollboden

Region Øst innkaller tillitsvalgte og inviterer medlemmer til fagpolitisk konferanse i Drammen: " Mestring og deltakelse for ungdom og unge voksne"

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, kommunesektoren

Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7 9008 Tromsø Sjøgata 7,9008 Tromsø

Grunnkurs 2 er et tillitsvalgtkurs hvor vi går nærmere inn på avtaleverket i KS. Du vil få prøvd deg i forhandlinger med rollespill.

Introduksjonskurs i helsepedagogikk

Helse Møre og Romsdal Åsehaugen 1,Ålesund

For helsepersonell i spesialisthelsetenesten og kommune, samt brukerorganisasjoner. Kurset er relevant for de som arbeider
utadrettet i opplæring mot pasienter og pårørende, enten individuelt eller i gruppetilbud. Kurset går over tre dager. Kurslederene er
utdannet adjunkt med helsefaglig utdanning.

Kurs i OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)

OsloMet -storbyuniversitetet, Pilestredet 46 (P46), K.K.-senteret (3.etg), rom PA311,Oslo

Dette tredagers kurset er ideelt for klinikere, lærere og forskere innen ergoterapi. Kurset kan bidra til å styrke aktivitetsfokuset i
praksis, undervisning og forskning.

Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Scandic St. Olavs plass i Oslo

Som eneste nasjonale møtearena innen lærings- og mestringsfeltet skal konferansen tilrettelegge for kunnskapsdeling,
nettverksbygging og samarbeid for praksisutøvere, forskere, brukerrepresentanter og rammesettere.

PRPP

Clarion Hotell Stavanger

Kurs i Perceive, Recall, Plan og Perform kartlegging.