Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Nettbasert

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Digitalt

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud individuelt og/eller i gruppe.

Gratis

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

Digitalt

ADL-Taxonomien benyttes til å kartlegge gjennomføring av hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

kr2000

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor ergoterapi?

Scandic Havet Bodø Tollbugata,Bodø

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Kom på Grunnkurs 3, og lær noen teknikker for bedre gjennomslag, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.+

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå

kr2.900

Jubileumsseminar for Norsk Forening for Håndterapi – 30 år

Trondheim

Norsk Forening for Håndterapi er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med
rehabilitering/ habilitering innen håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993 med hensikt om å skape et
forum for håndterapeuter. I år har foreningen 30 - års jubileum og skal i den forbindelse arrangere et to-dagers jubileumsseminar.

Unio Nav-konferansen 2024

Scandic St. Olavs Hotell, Oslo Oslo

Målgruppen for konferansen er medlemmer og tillitsvalgte i et Unio-forbund ansatt i Nav.
Tema er fremtidens Nav.