Kurs for tillitsvalgte: Godkjenning av turnus

Nettbasert

Kurset gjennomføres som et webinar over 4 timer, og skal gi de tillitsvalgte kompetanse når de skal drøfte forslag til arbeids/turnus-plan med arbeidsgiver.

Grunnkurs 1 for tillitsvalgte i alle tariffområder

Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo

Grunnkurs 1 er kurs for deg som er ny som tillitsvalgt eller trenger litt oppfriskning
Sted er ikke avklart.

Oppstart kursdag kl. 10.00- 17.00
Andre kursdag kl. 09.00 - 16.00

Seminar for tillitsvalgte region Oslo

Clarion Hotel The Hub Oslo

Region Oslo arrangerer seminar og nettverksmøte for tillitsvalgte den
12. oktober fra 09.00 til 15.00

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3 (Jernbanetorget)

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS

Scandic Park Sandefjord strandpromenaden 9,Sandefjord

Alle nyvalgte tillitsvalgte i kommunene eller erfarne tillitsvalgte med behov for oppfriskning av egen kompetanse.

Kurset arrangeres fysisk ved Scandic Park Sandefjord

Tillitsvalgtsamling Ergoterapeutene Sør

Quality Hotel Skjærgården

Ergoterapeutene region Sør inviterer tillitsvalgte til tillitsvalgtsamlig 3. november 2022 på Quality Hotell Skjærgården. 

Nettverkssamling for tillitsvalgte i region Viken

Quality Hotel Fredrikstad Nygata 2-6,Fredrikstad

Nettverkssamling for tillitsvalgte i Region Viken
Fredrikstad, Quality hotell 9. november fra kl. 09.00 -15.30
Program og mer informasjon kommer!

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor er ergoterapi viktig?

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Lufthavnsveien 30,Stjørdal

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Synes du kompetansen vår brukes for dårlig? Synes du at innbyggerne ikke får ergoterapi til rett tid? Antakelig svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene. Kom på Grunnkurs 3, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.