Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor ergoterapi? (November 24)

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Kom på Grunnkurs 3, og lær noen teknikker for bedre gjennomslag, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.
Hvor og når
Dato
19 november, 2024 - 21 november, 2024
Sted
Thon Rosenkrantz Bergen
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
14 oktober, 2024

Grunnkurs 3 er et fysisk kurs med digitalt forarbeid, som er en del av grunnopplæringa for tillitsvalgte.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte som fortrinnsvis har gjennomført Grunnkurs 1 og 2 eller erfarne tillitsvalgte med behov for oppfriskning av egen kompetanse. Vi vil prioritere tillitsvalgte som har gjennomført nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kjernekompetanse».

Følgende tema inngår i Grunnkurs 3

– Samfunnets utfordringer og mulighetsrommet for bruk av ergoterapeuters bærekraftige
kompetanse
– Ergoterapeutenes kommunikasjon og profesjonsidentitet
– Praktisk kunnskap og ferdigheter til bruk i forhandlinger, drøftinger og andre sammenhenger
– Utforsking av ditt mulighetsrom som tillitsvalgt
– Nettverksbygging på tvers av tariffområdene

Forbundet dekker kostnader til reise og opphold. Etter påmeldingsfristen vil du motta nærmere informasjon om praktiske forhold.