Grunnkurs i Parkinson Nett 2024

ParkinsonNet er en tverrfaglig modell for kompetanseheving og bedre behandling av personer med Parkinsons sykdom (PS). ParkinsonNet har fokus på systematisk, praksisnær opplæring og etablering av faglige nettverk med god tverrfaglig kommunikasjon.Grunnkurset gir god kunnskap om Parkinsons sykdom og sykdomsforløpet, samt opplæring i behandlingsstrategier gjennom hele forløpet. Før kursstart må deltakerne fullføre et e-læringskurs på […]

Kurs i helsepedagogikk 2024 for Innlandet

Digitalt kurs via Zoom

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse. Fremtidens helsetjeneste vil trolig i større grad innebære oppfølging av pasienter hjemme, og færre konsultasjoner som innebærer oppmøte ved sykehuset. For at dette skal være forsvarlig, må pasient og pårørende ha tilstrekkelig helsekompetanse, slik at de bedre kan ivareta egen helse hjemme. Helsepedagogisk kompetanse er sentralt for deg som skal bidra i dette arbeidet.

Introduksjonskurs i helsepedagogikk

Helse Møre og Romsdal Åsehaugen 1,Ålesund

For helsepersonell i spesialisthelsetenesten og kommune, samt brukerorganisasjoner. Kurset er relevant for de som arbeider
utadrettet i opplæring mot pasienter og pårørende, enten individuelt eller i gruppetilbud. Kurset går over tre dager. Kurslederene er
utdannet adjunkt med helsefaglig utdanning.

Kurs i OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)

OsloMet -storbyuniversitetet, Pilestredet 46 (P46), K.K.-senteret (3.etg), rom PA311,Oslo

Dette tredagers kurset er ideelt for klinikere, lærere og forskere innen ergoterapi. Kurset kan bidra til å styrke aktivitetsfokuset i
praksis, undervisning og forskning.

Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Scandic St. Olavs plass i Oslo

Som eneste nasjonale møtearena innen lærings- og mestringsfeltet skal konferansen tilrettelegge for kunnskapsdeling,
nettverksbygging og samarbeid for praksisutøvere, forskere, brukerrepresentanter og rammesettere.

Håndterapiseminaret 2024

Thon Conference Universitetsgaten Universitetsgata 26,Oslo

Håndterapiseminaret arrangeres av ergo- og fysioterapeuter fra OUS, i regi av Norsk Forening for Håndterapi. Kurset er for ergoterapeuter og fysioterapeuter som arbeider med og/eller har interesse for håndterapi. Til håndterapiseminaret i år har vi et varierende spennende program. Temaer vil være stivhet i PIP-ledd, referert smerte i overekstremiteten, klatreskader, tennisalbue, skulder og frie foredrag […]