ParkinsonNet grunnkurs

Stavanger universitetssjukehus Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4011,Stavanger

Grunnkurs Helse Vest 2024

ParkinsonNet

Bodø, Nordlandssykehuset

Grunnkurs Nordland

Helsepedagogisk grunnkurs

Hammerfest sykehus

Målgruppen for kurset er tverrfaglige helse-og omsorgspersonell og brukerrepresentanter.