Helsepedagogisk grunnkurs

Hammerfest sykehus

Målgruppen for kurset er tverrfaglige helse-og omsorgspersonell og brukerrepresentanter.

Kurs i helsepedagogikk 2024

Digitalt kurs via Zoom

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse. Fremtidens helsetjeneste vil trolig i større grad innebære oppfølging av pasienter hjemme, og færre konsultasjoner som innebærer oppmøte ved sykehuset. For at dette skal være forsvarlig, må pasient og pårørende ha tilstrekkelig helsekompetanse, slik at de bedre kan ivareta egen helse hjemme. Helsepedagogisk kompetanse er sentralt for deg som skal bidra i dette arbeidet.

Kurs i OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)

OsloMet -storbyuniversitetet, Pilestredet 46 (P46), K.K.-senteret (3.etg), rom PA311,Oslo

Dette tredagers kurset er ideelt for klinikere, lærere og forskere innen ergoterapi. Kurset kan bidra til å styrke aktivitetsfokuset i
praksis, undervisning og forskning.