Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor ergoterapi? (April 24)

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Kom på Grunnkurs 3, og lær noen teknikker for bedre gjennomslag, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.
Hvor og når
Dato
16 april, 2024 - 18 april, 2024
Sted
Klubben Hotell, Tønsberg
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
17 mars, 2024

Grunnkurs 3 er et fysisk kurs med digitalt forarbeid, som er en del av grunnopplæringa for tillitsvalgte.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte som fortrinnsvis har gjennomført Grunnkurs 1 og 2 eller erfarne tillitsvalgte med behov for oppfriskning av egen kompetanse. Vi vil prioritere tillitsvalgte som har gjennomført nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kjernekompetanse».

OBS! Maks 20 deltakere

Følgende tema inngår i Grunnkurs 3

  • Praktiske ferdigheter til bruk i forhandlinger, drøftinger og andre sammenhenger der du skal fremføre et budskap
  • Samfunnets utfordringer og mulighetsrommet for bruk av ergoterapeuters bærekraftige
    kompetanse
  • Ergoterapeutenes kommunikasjon og profesjonsidentitet
  • Utforsking av ditt mulighetsrom som tillitsvalgt
  • Nettverksbygging på tvers av tariffområdene

«Håpar mange vil gå på dette kurset. Det var bra!» (Tidligere kursdeltaker)

Praktiske opplysninger

Kursstart 16. april klokka 11.30. Avslutning 18. klokka 14

Nærmere informasjon fremgår av kursprogrammet(ikke oppdatert)

Forbundet dekker kostnader til reise og opphold. Etter påmeldingsfristen vil du motta nærmere informasjon om praktiske forhold.