Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor er ergoterapi viktig?

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Synes du kompetansen vår brukes for dårlig? Synes du at innbyggerne ikke får ergoterapi til rett tid? Antakelig svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene. Kom på Grunnkurs 3, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.
Hvor og når
Dato
22 november, 2022 - 24 november, 2022
Sted
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
14 oktober, 2022

Grunnkurs 3 er et fysisk kurs med digitalt forarbeid, som er en del av grunnopplæringa for tillitsvalgte.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte som fortrinnsvis har gjennomført Grunnkurs 1 og 2 eller erfarne tillitsvalgte med behov for oppfriskning av egen kompetanse. Vi vil prioritere tillitsvalgte som har gjennomført nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kjernekompetanse».

Kursform: 3 dagers fysisk kurs med digitale forberedelser.

Følgende tema inngår i Grunnkurs 3

  • Samfunnets utfordringer og mulighetsrommet for bruk av ergoterapeuters bærekraftige
    kompetanse
  • Ergoterapeutenes kommunikasjon og profesjonsidentitet
  • Praktisk kunnskap og ferdigheter til bruk i forhandlinger, drøftinger og andre sammenhenger
  • Utforsking av ditt mulighetsrom som tillitsvalgt
  • Nettverksbygging på tvers av tariffområdene

Forbundet dekker kostnader til reise og opphold. Etter påmeldingsfristen vil du motta nærmere informasjon om praktiske forhold.