Uravstemning

Uravstemningen i lønnsoppgjøret i staten starter i dag

Forbundsleder Tove Holst Skyer håper at så mange som mulig av medlemmene vi delta, og at de svarer ja i uravstemninga. Fristen for å avgi stemme er 20. juni klokka 16. Statsområdet er det eneste av Ergoterapeutenes tariffområder der det gjennomføres ei slik avstemming.

24. mai kom Unio stat til enighet med Akademikerne og staten om et anbefalt forslag til en ny hovedtariffavtale i staten.

Løsning og ny hovedtariffavtale for våre medlemmer i staten

Når det anbefalte meklingsresultatet nå sendes ut til uravstemning, har medlemmene anledning til å avgjøre om resultatet skal aksepteres eller forkastes.

Det er bare i tariffområdet stat at Ergoterapeutenes medlemmer skal stemme i en slik uravstemning. Dette reguleres av partsforholdet i staten og Ergoterapeutenes vedtekter.

Vi oppfordrer alle til å delta i uravstemninga

Alle yrkesaktive medlemmer i Ergoterapeutene og de andre Unio-medlemmer, som får sine lønns- og arbeidsforhold fastsatt i tariffavtale med staten, og som har staten som arbeidsgiver, kan avgi stemme. Pensjonist -og studentmedlemmer kan ikke avgi stemme.

Forbundsleder Tove Holst Skyer oppfordrer alle medlemmer å delta i uravstemminga i staten.

Uravstemningen skal gjennomføres elektronisk. Selve avstemningen gjøres på Unios hjemmeside: unio.no/uravstemning.

Alle stemmeberettigete medlemmer vil få tilsendt sitt medlemsnummer og en pin-kode på SMS og/eller epost, slik at de kan logg seg inn på Unios uravstemningsside og avgi stemme. Dersom du mister pin-koden, logg deg på Unios uravstemningsside og få tilsendt pin-koden på nytt.

– Jeg oppfordrer alle medlemmer til å delta i uravstemninga, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mer om uravstemninga på Unios hjemmeside

Avstemminga er ikke en meningsmåling

– Husk at din stemme ikke er en meningsmåling om du mener resultatet er bra eller dårlig, men om du kan akseptere resultatet eller ikke, minner forbundslederen om.

Aksepteres resultatet av flertallet av Unios medlemmer, iverksettes de avtalte lønnsendringene med eventuell etterbetaling fra 1.5.2022. Forkastes resultatet av flertallet av Unios medlemmer, vil Unio være i streik i staten.

Anbefaler forslaget

Forbundsleder Tove Holst Skyer anbefaler medlemmene å stemme ja til det anbefalte forslaget.

Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, og en ny avtale er et viktig skritt på veien. Ikke minst vil avtalen sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer.

Unio Stats forhandlingsleder Guro Lind om det anbefalte forslaget