Stat

Løsning og ny hovedtariffavtale for våre medlemmer i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen. Det blir dermed ikke streik for våre medlemmer i staten heller. I Oslo kommune mekles det fortsatt.

Unio stat har siden høsten 2021 hatt sonderinger med Akademikerne om et tariffsamarbeid i statlig sektor. Med bakgrunn i disse sonderingene gikk Unio til årets lønnsforhandlinger med mål om en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Unio vil få på plass en ny tariffavtale i staten

– Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Lind.

Denne avtalen er nå en realitet. Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.

Avtalen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok.

Ny avtale sikrer større handlefrihet

– Vi er glade for å ha landet en ny avtale. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Akademikerne under forhandlingene og meklingen, og gleder oss til å fortsette det samarbeidet ute i virksomhetene, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind, og fortsetter:

– Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, og en ny avtale er et viktig skritt på veien. Ikke minst vil avtalen sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer.

Enighet etter krevende prosess

Ergoterapeutenes forhandlingssjef Hege Munthe har deltatt i den krevende prosessen

Årets mekling i statsoppgjøret ble en krevende prosess, som til slutt endte med enighet hele 17 timer på overtid av meklingsfristen.

Ergoterapeutenes forhandlingssjef Hege Munthe har representert Ergoterapeutene under forhandlingene.

Frontfag-gjennomslag

Den økonomiske rammen er på totalt 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Avsetningene til lokale forhandlinger blir på 2,46 prosent per 1. mai 2022.

– Vi har jobbet hardt for å få oppgjøret i staten over frontfagsrammen, og er glad for dette gjennomslaget. De statsansatte har de siste oppgjørene hatt en lønnsutvikling godt under de ansatte i privat sektor. Derfor var det avgjørende for oss å markere et brudd med denne utviklingen i år. Selv om dette oppgjøret ikke tar igjen hele lønnsgapet som har bygget seg opp, er det alt i alt et positivt resultat for ansatte i staten, sier Lind.

Les mer om resultatet på Unios hjemmesider

Lokal lønnsdannelse

Avtalen til Unio og Akademikerne innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles lokalt ved den enkelte virksomhet.
Ergoterapeutene vil tilby sine tillitsvalgte opplæring i den nye hovedtariffavtalen, i forkant av årets lokale lønnsforhandlinger.

Mer om tariffoppgjørene

Du finner nærmere informasjon om tariffoppgjørene i disse kanalene