Ergoterapeut_SoMe_4x5

Dette betyr enigheten i KS-området for deg som medlem

Tidlig i ettermiddag ble Ergoterapeutene, og flertallet av Unio-forbundene enig med KS om tariffavtalen for våre medlemmer i kommunene. Unntaket er Oslo der meklinga fortsatt pågår. Les hva resultatet innebærer for deg.

Vi har tidligere omtalt meklingsløsninga for våre medlemmer: Løsning for våre medlemmer i kommunene

Her får du en oversikt over de viktigste resultatene i skissen fra Riksmekleren.

Økt ramme

Rammen ble 3,8 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og Ergoterapeutene.

Hva betyr økningen for deg i praksis?

I praksis betyr det at alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Generelle tillegg pr. 1. mai 2022

AnsiennitetErgoterapeutSpesialergoterapeut
0 år35 60036 000
2 år24 90025 200
4 år14 70014 800
6 år14 70014 800
8 år14 70014 800
10 år14 70015 800
16 år14 80016 800

Generelle tillegg for Stillinger med krav om 5-årig universitets- og høgskoleutdanning og stillinger med krav om mastergrad, finner du i riksmeklerens møtebok.

Nye garantilønnsnivåer gjeldende fra 1. mai 2022

AnsiennitetErgoterapeutSpesialergoterapeut
0 år459 100500 100
2 år459 100500 100
4 år459 100500 100
6 år469 300510 400
8 år479 500530 600
10 år529 900552 900
16 år537 900565 900

Nye garantilønnssatser for Stillinger med krav om 5-årig universitets- og høgskoleutdanning og stillinger med krav om mastergrad, finner du i riksmeklerens møtebok.

Høyere begynnerlønn

Forbundsleder Tove Holst Skyer håper at økt begynnerlønn, vil gjøre det lettere å rekruttere ergoterapeuter i landets kommuner.  

Nyutdannede ergoterapeuter, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten, og derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

– Dette kan gi samlede tillegg på opptil 36.000 kroner, og jeg håper dette vil lette rekruteringa av ergoterapeuter i landets kommune sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Lederlønn

Ledere i kapittel 4 får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Ansatte innplassert i kapittel 5 og ledere i kapittel 3.4 får fastsatt sin lønn i lokale forhandlinger.

Ubekvemstillegg

Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene har fått gjennomslag for et viktig krav. Helgetillegg og nattillegg er gjort om til prosentvise tillegg. Dette vil gi miljøterapeuter og andre ergoterapeuter bedre betalt for ubekvem arbeidstid.

Nå endres dette:

  • Man får et helgetillegg på 22 % av timelønnen
  • Man får et nattillegg på 25 % av timelønnen. Det gjelder fra kl. 21.00 til 06.00. Tillegget er likevel minimum 70 kroner i timen.
  • Kveldstillegget er uendret.