w-Tove-5207 copy

Løsning for våre medlemmer i kommunene

Det blir ikke streik i kommunene etter at Unio kommune tirsdag morgen aksepterte skissen til løsning. Imidlertid er Unio delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt.
Meklingene for våre medlemmer i staten og Oslo kommune pågår fortsatt.

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Tirsdag ble det fremlagt en skisse til løsning i årets hovedoppgjør. Partene har blitt enige om tarifftillegg som innebærer en ramme på 3,84 prosent. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning.

Les mer om resultatet på Unios hjemmeside

Unio delt

– Resultatet slår veldig forskjellig ut for Unios medlemsorganisasjoner. Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund.  Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune

Ergoterapeutene takket ja

Ergoterapeutene og Norsk sykepleierforbund var blant de som sa ja til skissen.

–  Vi sikret viktige gjennomslag for våre medlemmer når det gjelder ramme og profil. Vi fikk også viktig gjennomslag for å gjøre om ubekvemstillegget fra kroner til prosent, sier Silje Naustvik, nestleder i Unios forhandlingsutvalg.

Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer har deltatt i meklinga på vegne av våre medlemmer.

Andre elementer i skissen som var medvirkende til at Unio aksepterte:

  • Begynnerlønn har økt, og det er også gjort en prioritering av dem med lengst ansiennitet.
  • Vi har også fått en endring som sikrer at de som nå ansettes i ny stilling, vil få ansiennitet for all arbeidserfaring, også fra privat sektor.

– Vi har fått en høyere ramme enn frontfaget med en profil som treffer våre medlemmer, sier Naustvik.

Detaljene finner du i Riksmeklerens møtebok.

Mer om tariffoppgjørene

Du finner nærmere informasjon om tariffoppgjørene i disse kanalene