Fysio og ergo, Drammen

Ergoterapeuter skulder ved skulder i Drammen og over hele landet. Cecilie Bjerke Ljostveit fra Norsk Fysioterapeutforbund, Christin Tjømøe, Bekkelund, Mia Høgelig Sjåfjell og Anette Børsum fra Norsk Ergoterapeutforbund. Alle ansatte i Aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune.
De sier: Ergo- og fysioterapeutene streiker fordi vi mener det må lønne seg å ta høyere utdanning. Ergoterapeuter og fysioterapeuters kompetanse er ettertraktet, ikke minst etter covid-19, men det er for få terapeuter. Vi må få de beste folka til jobben, og folka på jobben må ha gode arbeidsvilkår – lønn er et av flere virkemidler»