Unios tariffkonferanse

Gruppediskusjoner på Unios tariffseminar. Berit Førli, Ergoterapeutene (til høyre) sammen med Ellinor Gillberg i Utdanningsforbundet, Line Spiten i Norsk Sykepleierforbund, Lene Ståhl fra Forskerforbundet, og nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet Foto: Carl-Erik Christoffersen, Akademikerforbundet.

Fem personer samlet rundt et konferansebord i en større sal med flere deltakere.