Hege Munthe, frontal

Ergoterapeuters lønn skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, sier forhandlingssjef Hege Munthe.