Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Midt 2023

Ergoterapeutene Midt har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 154 av 677 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 23 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Midt var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Malin Andrea MidjoLevanger kommune147

Malin Andrea Midjo er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Midt.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Midt var det én kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

Mariette Elise GjerdeUlstein kommune143

Mariette Elise Gjerde er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Midt var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Malin Andrea MidjoLevanger kommune146

Malin Andrea Midjo er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Midt har regionen besluttet å ha 8 regionstyremedlemmer inkludert regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter.

Følgende 8 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Midt med dette antall stemmer:

Reidun Beate TystadHelse Møre og Romsdal, Alderspsykiatrisk poliklinikk
Nordmøre og Romsdal
141
Malin EerolaNTNU140
Jorunn Kvalø UlebergSt. Olavs Hospital, Rehabiliteringsklinikken134
Siri GrindvikNærøysund kommune137
Oda Helen GræsliTrondheim kommune138
Mathilde ØvestadTrondheim kommune117
Annfrid Trætli StorvikLevanger kommune126
Henning EvenshaugHelse Nord-Trøndelag, Psykisk helsevern og Rus139

I tillegg er det valgt to vararepresentanter til regionstyret med dette antall stemmer:

1. Lars Armann IsachsenTrondheim kommune81
2. Jim Cato Pedersen JensenTrondheim kommune v/ Øya helsehus79

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Midt skal det velges 10 delegater. De 10 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

Malin Andrea MidjoLevanger kommune132
Malin EerolaNTNU134
Jorunn Kvalø UlebergSt. Olavs Hospital, Rehabiliteringsklinikken117
Siri GrindvikNærøysund kommune122
Tordis TesdalTrondheim kommune88
Marianne HestvikSeniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag121
Mathilde ØvestadTrondheim kommune96
Annfrid Trætli StorvikLevanger kommune91
Camilla RenåNTNU Trondheim113
Henning EvenshaugHelse Nord-Trøndelag, Psykisk helsevern og Rus106

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Synnøve Opsahl MelsethÅlesund kommune81
2. Jim Cato Pedersen JensenTrondheim kommune v/ Øya helsehus77
3. Lars Armann IsachsenTrondheim kommune76
4. Trine Sande TovikÅlesund Sykehus Helse Møre og Romsdal76
5. Liv Therese RøtheNamsos kommune69
6. Paula HoltheLevanger kommune, Staup helsehus41

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Mariette Gjerde og sittende vararepresentant, Reidun Beate Tystad på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.